Sjukdomar och olycksfall som inträffat under utlandsplacering

Kontrollera försäkringsnumret från ditt försäkringskort eller av din arbetsgivare. Du behöver det när du fyller i skadeanmälan.

Fyll i en skild anmälan för varje skada.

Ditt försäkringsnummer börjar med siffror (t.ex. 009- eller 000-)

Om ditt försäkringsnummer börjar med en sifferkod, fyll i vid alla personskador denna ersättningsansökan​. Fyll i denna ersättningsansökan också om du söker ersättning för tilläggskostnader till en personskada som redan tidigare har anmälts till If. ​

Ditt försäkringsnummer börjar med bokstäverna SP (t.ex. SP123456)

Om ditt försäkringsnummer börjar med SP-koden och du vill anmäla en ny skada som inträffat under en resa, använd följande blanketter: ​

Om det är frågan om tilläggskostnader till en personskada som redan anmälts till If, anmäl kostnaderna med denna blankett.

Anvisningar för hur du söker ersättning för reseskador vid utlandsplacering:

  • ​Fyll i en skild skadeanmälan för varje skada​   
  • Du behöver inte skicka verifikationer eller kvitton, utan vi ber om dem vid behov.
  • Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.

Behöver du hjälp?

Du kan också kontakta vår ersättningstjänst för företag.

Ring oss 010 19 16 00

Skicka e-post till ersättningstjänsten för företag

Skicka ett krypterat e-postmeddelande till If Ersättningstjänsten på tyotapaturmakorvaukset@if.fi
via denna länk