Sjukdomar och olycksfall som inträffat på en resa

Kontrollera försäkringsnumret från ditt försäkringskort eller av din arbetsgivare. Du behöver det när du fyller i skadeanmälan.

Fyll i en skild anmälan för varje skada.

Välj rätt blankett

Ditt försäkringsnummer börjar med siffror (t.ex. 001- eller 000-)

Om ditt försäkringsnummer börjar med en sifferkod, fyll i vid alla personskador denna skadeanmälan. Fyll i denna skadeanmälan också om du söker ersättning för tilläggskostnader till en personskada som redan tidigare har anmälts till If.

Ditt försäkringsnummer börjar med bokstäverna SP (t.ex. SP123456)

Om ditt försäkringsnummer börjar med SP-koden och du vill anmäla en ny skada som inträffat på en resa, använd följande blanketter:

Om det är frågan om tilläggskostnader till en personskada som redan anmälts till If, anmäl kostnaderna med denna blankett.

Anvisningar för hur du gör en skadeanmälan:

  • Fyll i en egen skadeanmälan för varje skada.
  • Du behöver inte skicka verifikationer eller kvitton. Vi ber om dem vid behov.
  • Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.

Du kan också kontakta vår ersättningstjänst för företag

Vi betjänar dig i ersättningsärenden som gäller företag

TELEFON
010 19 16 00

TELEFON (om du befinner dig utomlands)
+358 10 19 16 00

ÖPPETTIDER
må-fr 8.00-17.00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa Skadejouren
TELEFON
0800 1 3800
TELEFON (om du befinner dig utomlands)
+358 800 1 3800

Skicka e-post till ersättningstjänsten för företag