utredning av halkolycka

Du behöver både försäkringsnumret och skadenumret. Du hittar dem i den utredning som du fått. Försäkringsnumret består av max 10 tecken och börjar med 00 eller SP. Skadenumret består också av max 10 tecken och börjar med bokstaven L eller S eller med siffror (t ex 16.).

Uppgifter om skadan

Den skadades namn *
Personbeteckning *
Försäkringsnummer
Skadenummer *
Arbetsgivarens namn *

Uppgifter om skadeplatsen

Skadeplatsens exakta adress *
Bostadsaktiebolagets eller fastighetsägarens namn *
Vad orsakade halkolyckan? (exempelvis isig mark) *
Hurdant var vädret vid tidpunkten för händelsen och före händelsen? *

Har du anmält skadan till fastighetsskötaren eller någon annan underhållningsskyldig? *

Till vem gjorde du anmälan?

Finns det ögonvittnen till händelsen eller kom andra personer till platsen genast efter händelsen? *

Om det finns ögonvittnen till händelsen, uppge personernas namn och kontaktuppgifter
Ytterligare information

Avsändarens uppgifter

Avsändarens namn *
Telefonnummer *
E-post
* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas... Formuläret skickas...