Utredning av halkolycka

Du behöver både försäkringsnumret och skadenumret. Du hittar dem i den utredning som du fått. Försäkringsnumret består av max 10 tecken och börjar med 00 eller SP. Skadenumret består också av max 10 tecken och börjar med bokstaven L eller S eller med siffror (t ex 16.).

Uppgifter om skadan

Uppgifter om skadeplatsen

Har du anmält skadan till fastighetsskötaren eller någon annan underhållningsskyldig? *
Finns det ögonvittnen till händelsen eller kom andra personer till platsen genast efter händelsen? *

Avsändarens uppgifter

* Obligatoriskt fält
Formuläret skickas...