Försenat resgods

Kontrollera försäkringsnumret från ditt försäkringskort eller kontakta vid behov din arbetsgivare. Du behöver försäkringsnumret för att fylla i en ersättningsansökan.

Välj rätt blankett

Ditt försäkringsnummer börjar med SP

Om ditt försäkringsnummer börjar med SP-koden och du vill anmäla försenat resgods, gör så här:

Ditt försäkringsnummer börjar med siffror

Om ditt försäkringsnummer börjar med en sifferkod (t.ex. 001- eller 000) och du vill anmäla försenat resgods, vänligen fyll i denna blankett och skicka den ifyllda blanketten per e-post till luggage.claims@if.fi

Anvisningar för hur du gör en skadeanmälan:

  • Fyll i en skild skadeanmälan för varje skada.
  • Meddela om försvunnet resgods till företaget som ansvarade för dess transport (t.ex. flygbolag eller tågbolag).
  • Spara kvittona, om du blir tvungen att köpa nödvändighetsartiklar.
  • Du behöver inte skicka kvitton eller verifikat, vi ber om dem vid behov. 
  • Om vi behöver tilläggsinformation, kontaktar vi dig.

Behöver du hjälp?

Du kan också kontakta vår ersättningstjänst för företag.

Ring oss 010 19 16 00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa Skadejouren per telefon 0800 1 3800

Skicka e-post till ersättningstjänsten för företag

Skicka ett krypterat e-postmeddelande till If Ersättningstjänsten på tyotapaturmakorvaukset@if.fi
via denna länk