Jag behöver hjälp med ett tekniskt fel eller teknisk störning

Du kan ringa oss i vilket företagsfordonsärende som helst 24/7.

Du kan ringa till oss i vilket företagsfordonsärende som helst 24/7. Vi ger dig råd för hur du ska gå till väga. Vi ordnar bogseringen och hjälper dig med att fortsätta din resa, om du har en kaskoförsäkring som innehåller Bärgning och resekostnader.