Fyll i Hälsodeklarationen

Här kan du fylla i en hälsodeklaration för den HälsoPlus försäkring som din arbetsgivare tagit för dig eller som du som företagare tecknat för egen räkning. Om det är fråga om din personliga försäkring (inte en företagsförsäkring), ber vi dig kontakta vår kundtjänst för våra privatkunder, tfn 010 19 19 20.

Hälsodeklarationsblanketterna är krypterade med TLS-teknik.

Gör så här:

 1. Välj rätt hälsodeklarationsblankett på önskat språk.
  - i allmänhet används den hälsodeklaration som finns först på listan, t.ex. vid ansökan om vårdkostnadsskydd
  - om du enbart ansöker om olycksfallsskydd, fyll i den blankett som finns som andra på listan
  - om du enbart ansöker om dödsfallsskydd, fyll i den sista blanketten.
 2. Logga in på hälsodeklarationsblanketten med dina personliga bankkoder.
 3. Fyll i hälsodeklarationen omsorgsfullt. Om du söker för dödsfallsskydd och vill nämna förmånstagare, vänligen skriv dem ut i Ytterlig information.
 4. När du fyllt i hälsodeklarationen, förhandsgranska den och kontrollera att uppgifterna är korrekta.
 5. Vid behov kan du också skriva ut och spara hälsodeklarationen för eget bruk.
 6. Skicka blanketten via Internet till oss. Du får en kvittering på att försändelsen lyckats.
 7. Skicka eventuella kopior av sjukjournaler och/eller läkarutlåtanden till oss per post. Du kan skicka handlingarna utan avgift då du adresserar dem till oss på vår svarsadress.

Om du inte kommer vidare till sidan för bankidentfiering, är popup-fönster sannolikt blockerade på din dator. När du väljer att tillåta popup-fönster, borde också blanketterna efter det öppnas normalt. Om du använder Mac & Safari hittar du inställningarna för popup-fönster (pop-up windows) under Safari – Preferences – Security. Alternativt kan du försöka med en annan webbläsare.

Det försäkringsskydd som du sökt träder i kraft tidigast från den tidpunkt när vi mottagit din hälsodeklaration via Internet.

Om du har frågor i anslutning till hälsodeklarationen, är du välkommen att kontakta oss, telefon 010 514 2242. Vi står till tjänst vardagar kl. 8.00–16.30.

Hälsodeklaration

Hälsodeklaration, sjukdom och olycksfall
   
Hälsodeklaration, enbart olycksfallsförsäkringen   
Hälsodeklaration, enbart dödsfallsskyddet

Terveysselvitys

Terveysselvitys, sairaus ja tapaturma   

Terveysselvitys, vain tapaturmavakuutusta haettaessa       
Terveysselvitys, vain kuolemantapausturvaa haettaessa

Health declaration    

Health declaration, illness and accident
   
Health declaration, only accident insurance  
Health declaration, only insurance covers for death