Rättsskyddsförsäkring för företag

Säkerställ att företagets verksamhet är tryggad också efter en eventuell rättegång.

Ge oss några uppgifter om ditt företag. Vi kontaktar dig.

  1. Rättsskyddsförsäkring för företag

Du kan helt oväntat bli tvungen att anlita juridisk hjälp i ett tviste- eller brottmål. För dessa situationer kan du gardera dig med en rättsskyddsförsäkring. Den kan vara den viktigaste försäkringen för ditt företag.


  • En avtalstvist är inte alltid beroende av din egen verksamhet.

  • Rättegångskostnaderna kan stiga till omfattande belopp.

  • Om du vill ersätter vi också motpartens rättegångskostnader.

Ta rättsskyddsförsäkringen till hjälp

Syftet med rättsskyddsförsäkringen är att ersätta advokatkostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden. De branscher som du vill försäkra antecknas i försäkringsbrevet. I försäkringsbrevet anges också försäkringsbeloppet, dvs. den högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet.

Varför lönar det sig för företaget att teckna rättsskyddsförsäkring?

En tvist om innehållet i ett avtal kan uppstå när som helst, även om du själv skulle ha handlat klanderfritt. Försäkringen hjälper dig att gardera dig med tanke på sådana situationer.

Om det blir rättegång, måste den förlorande parten betala motpartens rättegångskostnader. Genom att utvidga Ifs rättsskyddsförsäkring kan du besparas också från dessa kostnader.

Den första försäkringen för en ny företagare

Det lönar sig särskilt som nyetablerad företagare att teckna rättsskyddsförsäkring genast när företaget har grundats. Då omfattas med en gång alla tvister som ansluter sig till dina avtal av försäkringen.

Vi har ett utmärkt erbjudande till dig som är ny företagare: Rättsskyddsförsäkring för det första året endast 25 euro! Du kan ta försäkringen behändigt via nätet – fyll i och skicka blanketten (på finska).


Vad ersätter rättsskyddsförsäkringen?

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader när de uppstått till följd av ett tviste- eller brottmål i den verksamhet som antecknats i försäkringsbrevet.

Försäkringen ersätter i allmänhet avtalstvister, tvister som gäller arbetsprestationer och lönefordringar samt skadeståndskrav i brottmål.

En rättsskyddsförsäkring som passar ditt företag – absolut!

Kontakta oss, så kan vi skräddarsy en rättsskyddsförsäkring utgående från de särskilda behoven i just ditt företag. Vi berättar gärna mer om försäkringens egenskaper och de detaljer som antecknas i försäkringsbrevet.

Ta kontakt och begär offert. Du binder dig inte till någonting.

  1. Rättsskyddsförsäkring för företag