Rakennusvahingot

Lue ensin ohjeet ja täytä sitten vahinkoilmoitus Omilla sivuilla.

Mikäli vahingot ovat suuret tai vaativat välittömiä toimenpiteitä, ilmoita vahingosta meille heti puhelimitse 010 19 19 19.

Pienemmissä vahingoissa voit toimia seuraavien ohjeiden mukaan. Sinulla on vuosi aikaa tehdä vahinkoilmoitus.  

Ota rakennuksesta yleiskuva ja tarkempia lähikuvia rikkoutuneesta rakennuksen osasta, joista selviää vauriot. Säilytä kuvat itselläsi ja toimita ne pyydettäessä. Suojaa irtaimisto ja vaurioitunut katto esimerkiksi pressulla.

Selvitä vahinkojen määrä ja ilmoita vahingosta

Voit valita sinulle parhaiten soveltuvan vaihtoehdon:

1. Korvaus omasta korjaustyöstä

Korvauskäsittelyä nopeuttaa, jos pystyt itse arvioimaan vahinkomäärän, jonka perusteella voimme maksaa korvauksen. Arvioi rakennusvahingon korjauskulut, erikseen materiaalin ja työtuntien osalta sekä listaa muut vaatimukset.

Voit hakea korvausta myös toteutuneiden kulujen mukaan korjaustöiden jälkeen. Pidä kirjaa työtunneista, toimita tositteet toteutuneista korjaus- ja materiaalikuluista sekä muista vaatimuksista.

Sähkölaitteiden ja muun irtaimiston osalta tarvitsemme tiedot laitteen merkistä, mallista, iästä ja hinnasta.

2. Korjaustyön tekee rakennus- tai muu korjausliike

Korjaustöihin voi ottaa avuksi rakennusliikkeen, mutta ennen suurempia korjaustöitä tarvitsemme tiedon korjaustöiden kustannuksista. Tarvittaessa saat meiltä tietoa paikkakunnalla olevista rakennusliikekumppaneistamme.

Tee vahinkoilmoitus Omilla sivuilla.

Estä veden jäätyminen putkistoissa

Riski putkien jäätymiselle syntyy, jos pakkanen on jatkunut useamman päivän eikä asunnossa ole ollut lämmitystä. Vesi jäätyy putkissa vasta silloin, kun lämpötila sisätiloissa putoaa alle nollan ja rakenteet, joissa putket kulkevat, kylmenevät.

Jos rakennuksessa on takka tai muu tulisija, lämmitä asuntoa päivittäin ja pidä lämpö nollan yläpuolella. Näin ehkäiset veden jäätymisen, putkien rikkoutumisen ja vesivahingon. Jos asunnon lämmittäminen ei ole mahdollista tai se ei ole vakituisesti asuttu, on putkisto tyhjennettävä vedestä. Tätä varten voit joutua kutsumaan paikalle putkimiehen, joka laskee vedet pois ja huolehtii siitä, että putkistoon ei jää vettä.

Nämä kulut voidaan jälkikäteen korvata vakuutuksesta, jos ne ovat olleet välttämättömiä jäätymisen ehkäisemiseksi. Jos sinulla on mahdollisuus vuokrata aggregaatti, voidaan vakuutuksesta korvata kulut, jos aggregaatin vuokra ja käyttö on ollut välttämätöntä jäätymisen ehkäisemiseksi.

Vahingonrajoittamistoimista ei ole välttämätöntä ilmoittaa meille etukäteen. Toimi yhtä huolellisesti kuin toimisit ilman vakuutusta. Voit hakea korvausta mahdollisista vahingontorjuntakuluista myöhemminkin ja vakuutus korvaa kulut, jos ne ovat ehkäisseet isomman vahingon.

Jos näistä varotoimista huolimatta vesi jäätyy ja putki rikkoutuu, korvaamme mahdollisen vesivahingon vakuutuksesi turvantason ja vakuutusehtojen mukaisesti.

Asumisen keskeytyminen

Vakuutuksesta voidaan korvata asumisesta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, jos myrsky aiheuttaa rakennukselle niin pahan vahingon, ettei kotona voi asua. Tällainen vahinko voi olla esimerkiksi katon repeytyminen kokonaan kovassa tuulessa tai puun kaatuminen rakennuksen päälle ja seinän rikkoutuminen.

Puu voi myös kaatua omalla tontilla sähkölinjojen päälle ja aiheuttaa pitkän sähkökatkon. Tällaisissa tilanteissa kotona ei välttämättä enää voi asua ennen kuin vahinko on korjattu.

Pitkään jatkunut sähköttömyys voi aiheuttaa asunnon lämpötilan laskemisen huomattavan alas, ruuanlaitto ei ole mahdollista ilman sähköhellaa ja veden tai ainakin lämpimän veden saanti estyy. Näissä tapauksissa voit vuokrata aggregaatin, jos näin pystyt jatkamaan asumista kotonasi. Mikäli aggregaatin hankinta ei ole mahdollista, voimme korvata myös vuokrakuluja sijaisasunnosta asumisen keskeytyksenä.

Lue lisää kotivakuutuksen asumisen keskeytymisen turvasta

Varaudu ajoissa

Muista huolehtia koti- ja mökkivakuutuksista