Myrskyn kaatamat puut

Lue ensin ohjeet ja täytä sitten vahinkoilmoitus Omilla sivuilla.

Puiden raivaamisesta ja korjaustoimista ei ole välttämätöntä ilmoittaa meille etukäteen. Ota pihasta yleiskuvia, joissa kaatuneet puut ja niiden sijainti tontilla näkyvät. Säilytä kuvat itselläsi ja toimita pyydettäessä.

Kaatuneet puut saat raivata hoidetulta piha-alueelta (oksien sahaaminen ja rungon katkominen). Maksamme raivauksesta rahakorvauksen, joka sisältää myös sahauksen jälkeen pihan siivouksen, ei kuitenkaan puiden pois kuljettamista, pilkkomista tai haketusta. Voit tarvittaessa tilata metsurin tai puunhoitajan (arboristi) apuun. Metsuria voit tiedustella esimerkiksi paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä. Arboristi on rakennetun ympäristön koulutettu puiden kaataja ja hoitoleikkausten suorittaja.

Korvausta voidaan maksaa hoidetun piha-alueen vahingoista. Piha-alueeseen katsotaan kuuluvan rakennuksien välittömässä läheisyydessä, päivittäisessä käytössä oleva hoidettu alue eli nurmikko, kivetykset, koristepuut, marjapensaat ja muut istutukset. Ilmoita meille tältä alueelta kaatuneiden puiden määrä.

Tonttimetsä, tonttitie tai luonnontilainen alue tontilla ei sisälly kotivakuutukseen.

Raivauskuluina maksetaan puiden pätkiminen niin, että oksat ja runko ovat siirrettävissä. Puiden pilkkomista sauna- tai polttopuiksi asti ei vakuutuksesta korvata.

Mikäli tontiltasi on kaatunut puu naapurin tontille ja aiheuttanut siellä vahinkoa, tulee naapurin hakea korvausta omasta vakuutuksestaan.

Vahingontorjuntakulut korvataan

Jos puu on kaatumaisillaan vakuutuksessasi vakuutetun rakennuksen (talo, autotalli, sauna tms.) päälle, huolehdi lisävahinkojen rajoittamisesta. Kaada puu tai pyydä palokunta tai metsuri apuun. Puun kaatamisesta aiheutunut kustannus voidaan korvata vahingontorjuntakuluna, jos kaatamisella on estetty rakennuksen vahingoittuminen.

Vahingontorjuntakuluna voidaan korvata vain kaataminen. Sen sijaan puun pätkiminen, pilkkominen polttopuiksi ja pois kuljettaminen ei ole vahingontorjuntakulua, koska se ei ole välttämätöntä suuremman vahingon torjumiseksi.

Vahingonrajoittamistoimista ei ole välttämätöntä ilmoittaa meille etukäteen. Toimi yhtä huolellisesti kuin toimisit ilman vakuutusta. Voit hakea korvausta mahdollisista vahingontorjuntakuluista myöhemminkin ja vakuutus korvaa kulut, jos ne ovat ehkäisseet isomman vahingon. Vahingontorjuntakuluista ei vähennetä omavastuuta.

Älä koske maahan pudonneisiin sähköjohtoihin tai niitä painaviin puihin

Sähkölinjoja rikkoneisiin puihin ja kosketuskorkeudelle pudonneisiin johtoihin ja johtimiin ei pidä missään nimessä koskea omin päin, koska niissä saattaa olla jännite.

Varaudu ajoissa

Muista huolehtia koti- ja mökkivakuutuksista