Jos sairastut tai sinulle sattuu tapaturma matkalla ulkomailla

 1. Saat apua maksutta vuorokauden ympäri HelpMe-mobiilisovelluksesta. Ota sovellus käyttöösi tai mene suoraan paikalliselle lääkärille (ks. seuraava kohta).
 2. Hakeudu lääkäriin tai sairaalaan. Katso Ifin sopimuslääkärit.
 3. Näytä lääkärissä matkavakuutuskorttisi tai -todistuksesi. Jos sinulla ei ole matkavakuutuskorttia tai -todistusta, voit tilata sen Omilta sivuilta. Saat tulostettua tai tallennettua todistuksen puhelimeesi heti. Matkavakuutuskortti lähetetään sinulle postitse.
 4. Sopimuskumppanimme laskuttavat suoraan meitä. Joskus myös muut lääkäriasemat hyväksyvät matkustajavakuutuskortin maksuvälineenä. Jos matkavakuutuskorttia tai -todistusta ei hyväksytä maksuvälineenä, maksa kulut itse ja säilytä kuitit.
 5. Tee vahinkoilmoitus Omilla sivuilla.
 6. Käsittelemme korvaushakemuksesi mahdollisimman pian.
 7. Jos tarvitsemme lisätietoja tai tositteita, olemme sinuun yhteydessä.

HelpMe-sovellus matkalle

Saat vastaukset terveyskysymyksiisi maksutta.

Tutustu ja lataa sovellus

Apua ulkomailla

Saat kauttamme puhelimitse apua vuorokauden ympäri. 

Soita +358 10 19 19 19

Vahinkoilmoitus Omilla sivuilla

Saat vastauksena ohjeet jatkoa varten. Omat sivut palvelevat 24/7.

Tee vahinkoilmoitus

Matkasairaus ja sen käsittely

Matkasairaudella tarkoitetaan sellaista lääkärin hoitoa vaativaa sairautta, josta on ilmennyt selviä oireita vasta matkan aikana tai jonka yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan muuten on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana. Ennen matkaa alkanut sairaus ei ole matkasairaus.

Matkasairaudeksi ei katsota sellaista sairautta, joka on todettu tai josta on ollut selviä oireita jo ennen matkan alkua. Jos tällainen ennen matkaa olemassa ollut sairaus äkillisesti ja odottamatta matkan aikana pahenee, voi vakuutuksesta tulla korvattavaksi matkakohteessa annettu ensiapuhoito, mutta ei mitään muita kuluja.

Matkalla sattuneiden henkilövahinkojen käsittelyn yhteydessä saatamme tarvita lääketieteellisten selvitysten ja kulutositteiden lisäksi tositteet matkasta ja matkan kestosta, jotta saamme korvausasian ratkaistua.

Huomaa, että asiakkaan tulee itse ensin hakea sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kelan paikallistoimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä silloin, kun ulkomailla syntyneet kulut ylittävät 500 euroa.

Sopimussairaalat- ja lääkärit eri maissa

Mikä on matkatapaturma?

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ruumiinvamman aiheuttavaa odottamatonta tapahtumaa, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta.

Tapaturmaksi katsotaan myös vakuutetun tahtomatta sattunut hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen, kaasumyrkytys, ilmanpaineen huomattavasta vaihtelusta äkillisesti aiheutunut vamma ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys.

Matkatapaturmalla tarkoitetaan sellaista tapaturmaa, joka on sattunut matkan aikana.

Tapaturmaksi ei katsota tapaturmasta riippumatonta sairautta, vikaa tai vammaa eikä tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumisia, vaikka ne olisivat olleet oireettomia ennen tapaturmaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka sinulle on sattunut tapaturma, ei vakuutuksesta korvata niitä seurauksia, jotka johtuvat sinulla esimerkiksi ennestään olevasta kulumasairaudesta. Korvattavuuteen ei vaikuta, onko sairaus ollut aiemmin tiedossasi vai ei.

Huomaa, että asiakkaan tulee itse ensin hakea sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus Kelan paikallistoimistolta kuuden kuukauden kuluessa kulujen maksupäivästä silloin, kun ulkomailla syntyneet kulut ylittävät 500 euroa.

Sopimussairaalat ja -lääkärit ulkomailla

Kuljetus ulkomailta Suomeen

Matkustajavakuutuksesta korvataan joissakin tapauksissa sairaankuljetus Suomeen tai saattajan matkakulut. Kuljetuksen pitää olla lääketieteellisesti välttämätöntä. Kuljetukset järjestetään aina Ifin yhteistyökumppanin kautta. Kuljetuksesta on lisäksi aina sovittava vakuutusyhtiön kanssa etukäteen.

Joissain tapauksissa sairaus tai tapaturma saattaa vaatia erityiskuljetuksen, esimerkiksi ambulanssilennon matkakohteesta Suomeen.

Kuljetus kotimaahan voi tulla korvattavaksi matkavakuutuksesta, mikäli kyseessä on matkalla sattunut tapaturma tai sellainen sairaus, jonka ensimmäiset oireet ovat ilmenneet vasta matkan aikana.

Matkalla Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Etelä- tai Väli-Amerikassa

Jos tarvitset lääkärin hoitoa tai maksusitoumuksen esimerkiksi leikkaukseen, ota yhteys ennen hoitoon hakeutumistasi Global Medical Managementin 24h päivystykseen +1 800 694 9483, joka palvelee sinua englanniksi. Hätätapauksessa voit saada apua myös suomeksi ja ruotsiksi sanomalla "If Finland". Jos olet muualla kuin Yhdysvalloissa, soita numeroon  +1 954 370 6404.

Global Medical Management Inc.

Osoite:

GMMI, Inc.
880 SW 145th Avenue, Suite 400
Pembroke Pines, FL 33027, USA

Yhdysvalloissa sinulla on mahdollisuus hakeutua hoitoon Take Care -klinikoille. Take Care -klinikoilla saat sairaanhoitajan antamaa hoitoa, joten pienet vaivat hoituvat helposti ja nopeasti ilman ajanvarausta. Kun menet Take Care -klinikalle, ota mukaan vakuutuskorttisi ja ilmoita klinikalla vakuutusyhtiöksesi GMMI.

Lisätietoa klinikoista ja niiden sijainnista

Matkustaminen ja raskaus

Matkavakuutus ei yleensä kata raskaudesta aiheutuvia kuluja. Poikkeuksena tästä ovat ennen raskausviikkoa 29 syntyneet, raskaudentilasta aiheutuneet ensiapuluonteiset hoitokulut enintään yhden viikon ajalta.

Muut raskauden aiheuttamat kulut eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Ensiapua tarvitaan raskaudentilan vuoksi esimerkiksi silloin, jos äidille tulee matkan aikana äkillinen, kova verenvuoto. Mikäli tämä tapahtuu ennen raskausviikkoa 29, ovat tästä syntyneet sairaalakulut vakuutuksesta korvattavia enintään viikon ajalta.

Terrori-isku tai muu kriisi matkakohteessa

Matkustajavakuutus turvaa erilaisia kriisitilanteita matkakohteessa. Kaikki Ifin yksityisasiakkaiden matkustajavakuutukset korvaavat ehtojen mukaan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen, jos matkakohteessa sattuu terrori-isku, aseellinen selkkaus, luonnonkatastrofi tai epidemia.

Lisäksi matkustajavakuutus korvaa lääkärin määräämää psykoterapiaa matkan jälkeen, jos olet joutunut kriisitilanteeseen kuten liikenneonnettomuuteen matkalla. Psykoterapiaa korvataan enintään viisi käyntiä.

 • Voit saada korvausta matkan peruuntumisesta, jos matkasi alkuun on alle 14 vuorokautta silloin, kun matkakohteessasi sattuu esimerkiksi terrori-isku.
 • Voit saada korvausta matkan keskeytymisestä, jos päätös matkan keskeyttämisestä tehdään 48 tunnin kuluessa terrori-iskun sattumisesta.

Toimi näin, jos haluat peruuttaa tai keskeyttää matkasi kriisitilanteen takia:

 • Jos olet matkatoimiston järjestämällä valmismatkalla, hae ensin korvausta matkan keskeytymisestä tai peruuntumisesta matkanjärjestäjältä. Jos olet omatoimimatkalla, hae korvausta ensin lentoyhtiöltä ja/tai majoituspaikastasi. Jos et saa muualta korvausta, voit saada korvausta vakuutuksestasi.
 • Voit ilmoittaa matkasi keskeytymisestä tai peruuntumisesta helposti Omilla sivuilla. Jos kaipaat neuvoja, asiakaspalvelumme auttaa numerossa +358 10 19 19 19 (ma–pe 8–20, la–su 10–16 Suomen aikaa).

Näet yksityiskohtaiset tiedot korvauksista vakuutusehdoista. Tutustu Kriisiturvaa koskeviin vakuutusehtoihin ja yleisiin matkavakuutuksia koskeviin vakuutusehtoihin.