Kolari tai törmäys

Kaikenlaista voi sattua: törmäys, peltikolari, pysäköintivahinko, ojaanajo tai hirvikolari. Katso toimintaohjeet vahingon sattuessa.

Törmäys tai tieltä suistuminen

Törmäys liikennemerkkiin, seinään tai puuhun.

Kolari toisen ajoneuvon kanssa

Liikennevakuutus korvaa toiselle aiheutuneet ajoneuvo- ja omaisuusvahingot sekä henkilövahingot.

Pysäköintivahinko

Pysäköityyn ajoneuvoon aiheutettu vahinko korvataan vahingon aiheuttajan liikennevakuutuksesta.

Törmäys eläimeen

Törmäys hirveen, poroon, peuraan tai muuhun eläimeen.

Liukkaan kelin autovahingot

Jos auto ajautui ojaan, jäi jumiin tai ei ole peltikolarin takia ajokuntoinen.