Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Vakuutuksen numero on 201-2465033.

Vakuutettuina ovat

 • Vakuutettuina ovat toisen palveluksessa olevat liiton varsinaiset jäsenet työssä tai viran tai toimen haltijoina asioissa, jotka koskevat vakuutetun omaa työ- tai virkasuhdetta.
 • Vakuutettuina ovat myös itsenäisinä yrittäjinä tai ammatinharjoittajina toimivat liiton jäsenet, jotka pää- tai sivutoimisesti harjoittavat tieto- tai toimistotyötä yksin ilman alaisia. Toiminta voi tapahtua missä tahansa yritysmuodossa silloin, kun em. jäsen yksin omistaa kyseisen yrityksen.
 • Lisäksi vakuutettuina ovat Kulta- ja Musta-tasojen opiskelijajäsenet.
 • Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että TRAL:n jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Tätä karenssiaikaa ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun jäsen siirtyy tämän järjestön jäseneksi suoraan muusta ammattiliitosta, ja on ollut toisen ammattiliiton jäsen vähintään kuusi kuukautta.
 • Opiskelijoiden osalta karenssiaikaa ei sovelleta, jos he kahden kuukauden kuluessa valmistumisesta liittyvät Tradenomiliiton varsinaisiksi jäseniksi ja he ovat ennen valmistumistaan olleet Tradenomiopiskelijaliiton jäseniä vähintään kuusi kuukautta.

Vakuutus on voimassa Suomessa.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 84 000 euroa. Omavastuu on vahinkotapahtumaa kohti 15 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 350 euroa.

Vastuuvakuutuksesta korvataan

 • henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksen rajoitukset

 • Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen.
 • Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Jos vahinko sattuu

 • Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toimintaohjeet ja opastavat ensi hädässä. Liitto selvittää, oletko mahdollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa he opastavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilmoitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin.
 • Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen korvausmäärä ja omavastuu

 • Enimmäiskorvausmäärä on 5 000 euroa ja omavastuu jokaisessa vahinkotapahtumassa 15 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 1 000 euroa.
 • Mikäli jäsen käyttää asiansa hoitamisessa Tradenomiliiton lakimiestä tai Tradenomiliiton osoittamaa yhteistyötoimistoa, on oikeusturvavahingoissa vakuutusmäärä 15 000 euroa.
 • Jos jäsen käyttää asiansa hoitamisessa Tradenomiliiton lakimiestä tai Tradenomiliiton osoittamaa yhteistyötoimistoa, omavastuuosuus on 15 % vahingon määrästä kuitenkin vähintään 350 euroa.

​Oikeusturvavakuutus korvaa

 • asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita-asioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

Oikeusturvavakuutuksen rajoitukset

 • Vakuutus ei koske asiaa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys tai jos asiaa ei ole riitautettu.
 • Jos virallisen syyttäjän syyte koskee tahallista tekoa, törkeää huolimattomuutta tai törkeää varomattomuutta, ei kustannuksia korvata ellei vakuutettu osoita syytteen tulleen tuomioistuimen päätöksellä tahallisuuden osalta hylätyksi.
 • Jos virallisen syyttäjän syyte on hylätty kokonaan ei korvausta makseta, sillä tällöin kustannukset tulee vaatia korvattavaksi valtion varoista.

Jos tarvitset oikeusturvaa

 • Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. Jos kysymyksessä on oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen ohjataan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai hänen asianajajansa tekee oikeusturvahakemuksen. Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan jäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista asiakirjoista.
 • Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys tarkistetaan ja laaditaan järjestön lausunto vakuutuksen soveltamisesta. Hakemus lähetetään sen jälkeen edelleen Ifiin, joka tekee päätöksen oikeusturvasta. Oikeusturvahakemus voidaan tehdä myös suoraan Ifiin, mutta tällöinkin hakemus lähetetään lausunnolle liittoon.
 • Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Asiamiehen valinnasta voit neuvotella liiton tai Ifin kanssa.

Lisätietoja

Vastuuvakuutus
Ifin vastuuosasto
010 514 7474

Oikeusturvavakuutus
Ifin korvauspalvelu
010 19 19 19

Vakuutustodistus 
Todistuksen saa tarvittaessa asiakaspalvelusta 010 19 19 19 (ma–pe 8–20, la–su 10–16).

Täydennä vakuutusturvaasi

Järjestösi tarjoamien etujen lisäksi voit täydentää vakuutusturvaasi kätevästi Ifin verkkokaupassa.

Tutustu vakuutuksiin

Ifin asiakkuus kannattaa

Ifin asiakkaana saat paljon muutakin kuin reilut bonukset. Voit saada jopa
16 % alennusta vakuutuksistasi, ja tien päällä apua on tarjolla 24/7.

Tutustu kaikkiin Ifin asiakasetuihin