Järjestövakuutus

Vakuutuksen numero on SP0001327933, toissijainen kasko 0004333450.

Jäsen on vakuutettu Järjestövakuutuksella liiton järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa ollessaan.

Henkilövahinko

  • sairauksien ja tapaturmien hoitokulut ilman ylärajaa ja ilman omavastuuta
  • haitta-asteen mukainen korvaus tapaturmaisesta pysyvästä haitasta
  • korvaus tapaturmaisesta kuolemasta.

Omaisuusvahinko

  • Matkatavaravakuutus korvaa vakuutuksenottajalle kuljetettavana olevan järjestön, piirien ja yhdistysten omaisuuden ja vakuutetulle järjestötilaisuuteen liittyvästä matkatavaran vahingoittumisesta ja menettämisestä suoranaisesti aiheutuneen vahingon.
  • Matkavastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevaan oikeuteen perustuvan vahingonkorvausvelvollisuuden yksityishenkilönä toiselle aiheutetusta järjestötilaisuuteen liittyvästä henkilö- ja esinevahingosta.
  • Oikeusturvavakuutus korvaa kulut riita- ja rikosasiain oikeudellisesta hoitamisesta, joka liittyy järjestötoimintaan.
  • Liitolla voi olla autovakuutus. Autovakuutus on voimassa, kun vakuutettu on liikkeellä autollaan järjestön asioissa. Vakuutus on toissijainen. Mahdollinen autovakuutus kannattaa vielä tarkistaa yritysasiakkaidemme asiakaspalvelusta

Vahinkoilmoitus

Järjestövakuutuksen piiriin kuuluvissa vahinkotapauksissa ole yhteydessä järjestöösi.