Yrittäjäjäsenen vakuutukset

Tehyn yrittäjäjäsenet saavat alla olevat jäsenvakuutukset. Jos tarvitset näistä vakuutuksista vakuutustodistusta, mene Tehyn sähköiseen asiointipalveluun. 

Tehyn itsenäisten yrittäjien ryhmäpotilasvakuutus

Tehyn ryhmäpotilasvakuutuksen vakuutettuina ovat Tehyn ja sen yhteistyöjärjestöjen yksin tai itsenäisenä toimivat yrittäjät yhtiömuodosta riippumatta. Vakuutus ei voimassa y-tunnuksettomilla kevytyrittäjillä eikä AY-yritysmuodossa. 

Vakuutus ei kata työntekijöitä, apulaisia, eikä vapaaehtoistyötä. 

Potilasvastuuvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon (potilasvahingon).

Vakuutus on voimassa vain Suomessa. 

Työllistävän yrittäjän (1-3 työntekijää) vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Tehy ja If Vahinkovakuutus Oyj ovat tehneet sopimuksen työllistävän yrittäjän (1-3) työntekijää oikeusturva- ja vastuuvakuutuksesta, jonka vakuutusnumero on SP1781537.

Vakuutettuina ovat Tehy ry:n sellaiset yrittäjäjäsenet, joiden palveluksessa on 1-3 työntekijää itsensä lisäksi ja yritys toimii Tehyn edustamilla toimialoilla. Vakuutus kattaa Tehy ry:n yrittäjäjäsenen korvattavaksi tulevia vahinkoja. 

Jos et ole yrittäjä, katso vakuutusturvasi.

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus korvaa vakuutetun yrityksen toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot ja niihin suoraan liittyviä varallisuusvahinkoja. Toiminnan vastuuvakuutus ei kata varallisuusvahinkoja, jotka eivät välittömästi liity henkilö- tai esinevahinkoon.

Vakuutusmäärä
Vahinkokohtainen korvausmäärä on 500 000 euroa.

Enimmäiskorvausmäärä
Vakuutuksessa ei ole vakuutuskausikohtaista enimmäiskorvausmäärää.

Omavastuu
Vakuutuksen omavastuu on 1 000 euroa.

Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa koko maailmassa, pois lukien Yhdysvallat ja Kanadan tai näiden maiden lakien mukaiset oikeudenkäynnit.

Käsiteltävän, huolehdittavan tai muutoin haltuunotetun tai -uskotun omaisuuden vahinkoa koskevasta rajoituksesta poiketen vakuutus korvaa myös vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai säilytettävänä olevalle hoidettavan omaisuudelle aiheutetut vahingot. Vakuutusmäärä hoidettavan omaisuudelle aiheutetuista vahingoista on yhden vakuutuskauden aikana yhteensä enintään 50 000 euroa. 

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuksenottajan vakuutuskirjaan merkitystä toiminnasta johtuvista riita-, rikos- ja hakemusasioista aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajokulut.

Vakuutusmäärä
30 000 euroa. 

Voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa EU- ja ETA-maissa. 

Kelan kilpailutusten kautta palveluntuottajina toimivien tapaturmavakuutus kuntoutettaville henkilöille

Vakuutusnumero on SP0001945227. 

Vakuutus kattaa kuntoutettavalle henkilölle, kuntoutuksen aikana sattuneen tapaturman.

Vakuutus on voimassa terapiakäyntien aikana.

Hoitokulut, tapaturma

Vakuutusmäärä: 8 500 euroa

Omavastuu / tapaturma: 0 euroa

Hoitokulun korvausaika: 3 vuotta

Kuolemantapausturva, tapaturma
Vakuutusmäärä: 5 000 euroa

Yhdistetty korvausmäärä: Kyllä.

Kuolemantapauskorvauksesta vähennetään mahdollinen saman vakuutustapahtuman perusteella maksettu korvaus pysyvästä haitasta.

Pysyvä haitta, tapaturma
Vakuutusmäärä: 5 000 euroa

Vahingon sattuessa

Katso ohjeet vahinkoilmoituksen tekemiseen Ifin verkkosivuilta. Voit myös soittaa yritysten vakuutuspalveluihin puh. 010 19 15 00 (ma-pe 8-17.00).