Ammatillinen vastuuvakuutus

Vakuutuksen numero on 201-4545623.

Vakuutetut

Vakuutettuja ovat keskusliiton jäsenjärjestöjen ja niiden alajärjestöjen henkilöjäsenet omaa työ- tai virkasuhdetta koskevissa asioissa. Vakuutettuina ovat myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat liiton jäsenet, jotka pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia suorittavat toimeksiantoja. Opiskelijajäsenet ovat vakuutettuja, kun he toimivat opiskeluaan tukevissa työtehtävissä.

Voimassaoloalue

Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Vakuutus koskee opiskelijoiden osalta myös Euroopassa tapahtuvaa opiskelua tai opiskeluun liittyvää työharjoittelua, mikä kestää enintään vuoden.

Korvausmäärä ja omavastuu

Korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 100 000 euroa. Omavastuu vahinkotapahtumaa kohti on 100 euroa.

Vastuuvakuutuksesta korvataan

  • henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa.

Vastuuvakuutuksen rajoitukset

  • Vakuutus ei korvaa liikennevahinkoja eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja eikä myöskään vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen.
  • Vakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun aviopuolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle.

Jos vahinko sattuu

  • Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi, joka antaa toimintaohjeet ja opastaa ensi hädässä. Liitto selvittää, oletko mahdollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa liitto opastaa avuntarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilmoitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin.
  • Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi.

Lisätietoja

Ifin vastuuosasto, puh. 010 514 7474

Vakuutustodistus
Saat todistuksen tarvittaessa asiakaspalvelustamme puh. 010 19 19 19 (ma–pe 8–20, la–su 10–16). 

Ota yhteyttä

Omat sivut

Kirjaudu Omille sivuille

Asiakaspalvelu, vakuutukset ja vahingot 010 19 19 19
(ma–pe 8–20, la–su 10–16).

Kätevimmin ilmoitat vahingosta verkossa 24h.

Täydennä vakuutusturvaasi

Järjestösi tarjoamien etujen lisäksi voit täydentää vakuutusturvaasi kätevästi Ifin verkkokaupassa.

Ifin asiakkuus kannattaa

Ifin asiakkaana saat paljon muutakin kuin reilut bonukset. Voit saada jopa
16 % alennusta vakuutuksistasi, ja tien päällä apua on tarjolla 24/7.