Henkilöstön sairaanhoitovakuutus

Sairauskuluvakuutus mitoitetaan juuri sinun yrityksellesi sopivaksi, ota yhteyttä!

Pyydä tarjous
 1. Henkilöstön sairaanhoitovakuutus

If Henkilöstön sairaanhoitovakuutus ei estä sinua tai työntekijöitäsi sairastumasta, mutta hoitoon pääsyn odotusaikoja voidaan lyhentää ja työhön paluuta nopeuttaa.


Vertaile palvelumalleja InternetPlus PuhelinPlus Työterveys
Plus
Yksilöllinen vakuutus

 
Ryhmävakuutus

Väh. 10 vakuutettua

Yleislääkärin hoito

InternetPlus ja PuhelinPlus: sisältyy vakuutukseen. TyöterveysPlus: työterveyshuoltosopimuksen mukaan.

 
Erikoislääkärin hoito

Leikkaukset

Sairaanhoito ilman työterveyslääkärin lähetettä

 
Lääkkeet

InternetPlus ja PuhelinPlus: sisältyy vakuutukseen. TyöterveysPlus: valittavissa.

 
Sairaalahoitopäivämaksu

Yksilöllisessä vakuutuksessa kuitenkin enintään 34,80 e/vrk.

Omavastuu

InternetPlus ja PuhelinPlus: 30 e/käynti TyöterveysPlus: ei omavastuuta.

 

Ota sairauskuluvakuutus kaiken varalta

Vakuutettuna voi olla

 • ​yrittäjä tai nimetty työntekijä (yksilöllinen vakuutus)
 • koko henkilökunta tai tietty henkilöryhmä (ryhmävakuutus, vähintään 10 henkilöä).

Valitse kolmesta eri palvelumallista yrityksellesi sopivin

​​Sivun ylälaidan taulukosta näet mitä eri palvelumallit sisältävät.

Etuja työnantajalle:

 • ​henkilökuntaetu, joka motivoi ja sitouttaa henkilöstöä
 • parantaa yrityskuvaa
 • lisäetu uusien henkilöiden palkkaamisessa
 • kustannukset helposti budjetoitavissa
 • kustannussäästöä mm. vähentyneinä sairauspoissaoloina
 • vakuutusmaksut pääsääntöisesti verotuksessa vähennettäviä
 • vakuutuksen ottaminen on helppoa - ryhmävakuutuksessa ei tarvita terveysselvityksiä.

Etuja työntekijälle:

 • ​nopea ja hyvä sairaanhoito
 • nopeammin takaisin työkykyiseksi -> taloudellinen turvallisuus
 • korvauksen hakeminen helppoa
 • konkreettinen lisäetu.

​Laske yrityksesi poissaolokustannukset​

Yhden poissaolopäivän kustannus on keskimäärin 300 euroa/päivä.
Laske paljonko sairauspoissaolot maksavat yrityksellesi​

​Täytä terveysselvitys

Täytä työnantajasi sinulle ottaman tai yrittäjänä itsellesi ottamasi Henkilöstön sairaanhoitovakuutuksen terveysselvitys.​


InternetPlus

Sairaanhoitoa vakuutetun itse valitsemassa paikassa

InternetPlus-vakuutus soveltuu vakuutuksenottajalle, joka haluaa, että työntekijä voi hakeutua hoitoon itse valitsemaansa paikkaan milloin vain. Työntekijä maksaa hoidon kustannukset ensin itse, ja korvausta haetaan sen jälkeen InternetPlus-vahinkoilmoituksella. Isoista kustannuksista, kuten leikkauksista, on mahdollista pyytää meiltä maksusitoumus etukäteen.

Hintaesimerkki:

InternetPlus-vakuutus, jonka hoitokulusummaksi on valittu 50 000 euroa ja jonka omavastuu on 30 euroa, maksaa 35-vuotiaalle naiselle keskimäärin 241 euroa vuodessa. Vastaava turva 27-vuotiaalle miehelle maksaa keskimäärin 138 euroa vuodessa.

Vakuutus korvaa

 • sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneita lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia, hoitoja ja lääkkeitä sekä sairaalamaksuja sovittuihin vakuutusmääriin saakka
 • omavastuu on 30 euroa/lääkärikonsultaatio.

Vakuutus ei korvaa

 • esimerkiksi tavanomaisia terveystarkastuksia tai matkakuluja. Näistä ja muista rajoituksista on kerrottu tarkemmin vakuutusehdoissa.

Vakuutus on voimassa

 • ympäri vuorokauden työ- ja vapaa-aikana
 • ryhmävakuutuksena 68 ikävuoteen saakka, ja yksilöllisenä turvana 65 ikävuoteen saakka
 • niin kauan kuin työsuhde tai yrittäjätoiminta kestää edellä mainitut ikärajat huomioiden
 • urheilussa lisenssinalaista seuraurheilua lukuun ottamatta
 • kaikkialla maailmassa, mutta hoitokuluturvista korvataan ainoastaan Suomessa annettua hoitoa (ulkomaille matkustettaessa suosittelemme lisäturvaksi matkavakuutusta).

PuhelinPlus

Sairaanhoitoa PuhelinPlus-sairaanhoitopalvelussa

PuhelinPlus-vakuutus soveltuu vakuutuksenottajalle, joka haluaa, että korvauksenhaku tapahtuu sujuvasti lääkärissäkäynnin yhteydessä. Kun työntekijä sairastuu tai hänelle sattuu tapaturma, työntekijä soittaa Terveystalo If -sairaanhoitopalveluun, puhelin 010 514 8060. Puhelun aikana hoitaja varaa lääkäriajan ja täyttää korvaushakemuksen. Lääkärikäynnin yhteydessä työntekijä tarkistaa ja allekirjoittaa esitäytetyn korvaushakemuksen sekä maksaa omavastuun 30 euroa/käynti. If ja hoitolaitos hoitavat asiakirjaliikenteen. Työntekijä hakee korvausta maksamistaan lääkkeistä InternetPlus-vahinkoilmoituksella.

Terveystalo If -sairaanhiotopalvelu on avoinna ma-to 7.30-17.00 ja pe 7.30-16.00. Puhelinpalvelun olleessa suljettuna tai mikäli työntekijä haluaa käyttää Terveystalon lisäksi myös muita hoitolaitoksia, hän voi hakeutua itse valitsemalleen lääkärille, ja hakea maksamistaan hoitokuluista korvausta internetplus-vahinkoilmoituksella.

Hintaesimerkki:

PuhelinPlus-vakuutus, jonka hoitokulusummaksi on valittu

50 000 euroa ja jonka omavastuu on 30 euroa, maksaa 35-vuotiaalle naiselle keskimäärin 296 euroa vuodessa. Vastaava turva 27-vuotiaalle miehelle maksaa keskimäärin 169 euroa vuodessa.

Vakuutus korvaa

 • sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneita lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä tutkimuksia, hoitoja ja lääkkeitä sekä sairaalamaksuja sovittuihin vakuutusmääriin saakka
 • omavastuu on 30 euroa/lääkärikonsultaatio.

Vakuutus ei korvaa

 • esim. tavanomaisia terveystarkastuksia tai matkakuluja. Näistä ja muista rajoituksista on kerrottu tarkemmin vakuutusehdoissa.

Vakuutus on voimassa

 • ympäri vuorokauden työ- ja vapaa-aikana
 • ryhmävakuutuksena 68 ikävuoteen saakka ja yksilöllisenä turvana 65 ikävuoteen saakka
 • niin kauan kuin työsuhde tai yrittäjätoiminta kestää yllämainitut ikärajat huomioiden
 • urheilussa lisenssinalaista seuraurheilua lukuun ottamatta
 • kaikkialla maailmassa, mutta hoitokuluturvista korvataan ainoastaan Suomessa annettua hoitoa (ulkomaille matkustettaessa suosittelemme lisäturvaksi matkavakuutusta).​​

TyöterveysPlus

Sairaanhoitoa työterveyshuollon kautta

TyöterveysPlus-vakuutus soveltuu sellaiselle vakuutuksenottajalle, joka haluaa keskittää työntekijöiden sairaanhoidon työterveyshuoltoon. Vakuutus laajentaa työterveyshuoltoa kattamalla erikoislääkärihoidon kustannuksia. Vakuutukseen voidaan sisällyttää myös lääkekustannukset.

Tässä palvelumallissa työntekijä hakeutuu ensin työterveyshuoltoon. Lääkäri antaa tarvittaessa lähetteen erikoislääkärille ja tutkimuksiin. Hoidon saa lähetteellä maksutta ja ilman omavastuuta. If ja hoitolaitos hoitavat keskenään asiakirjaliikenteen. Jos työnantaja on valinnut vakuutukseen lääketurvan, työntekijä hakee korvausta maksamistaan lääkkeistä InternetPlus-vahinkoilmoituksella.

TyöterveysPlus on ryhmävakuutus, jonka hinta määräytyy vakuutetun ryhmän ikä- ja sukupuolijakauman perusteella. TyöterveysPlussan voi valita yritys, jolla on sopimus työterveyshuollosta Ifin sairaanhoitoverkoston yhteistyökumppanin kanssa.

Vakuutus korvaa

 • työterveyslääkärin lähetteellä määrättyjä erikoislääkärin tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä mukaan lukien esimerkiksi magneettikuvaukset ja leikkaukset
 • lääkkeitä, mikäli työnantaja on valinnut myös lääketurvan
 • yllä mainittuja hoitokuluja sekä sairaalamaksuja sovittuun vakuutusmäärään saakka.

Vakuutus ei korvaa

 • esim. tavanomaisia terveystarkastuksia tai matkakuluja. Näistä ja muista rajoituksista on kerrottu tarkemmin vakuutusehdoissa.

Vakuutus on voimassa

 • ympäri vuorokauden työ- ja vapaa-aikana (hoitoon pääsee kuitenkin vain työterveyslääkärin lähetteellä)
 • 68 ikävuoteen saakka
 • niin kauan kuin työsuhde kestää yllämainittu ikäraja huomioiden
 • urheilussa lisenssinalaista seuraurheilua lukuun ottamatta.

Ulkomaille matkustettaessa suosittelemme lisäturvaksi matkavakuutusta.​

Lisäturvat

Sairaanhoitovakuutukseen saa lisäturvia muiden henkilöstöriskien varalle

Turva ohimenevän työkyvyttömyyden varalle

Jos yrittäjä tai työntekijä joutuu pidemmälle sairauslomalle, korvataan turvasta sovittu määrä päivärahaa omavastuuajan jälkeen. Edunsaajana voi olla yrittäjä tai työntekijä (vakuutettu) tai yritys (vakuutuksenottaja).

Turva pysyvän työkyvyttömyyden varalle

Jos yrittäjä tai työntekijä tulee pysyvästi työkyvyttömäksi, korvataan turvasta sovittu vakuutusmäärä. Edunsaajana voi olla yrittäjä, työntekijä tai yritys. Vakuutusmäärä maksetaan huolimatta mahdollisista muista, esimerkiksi lakisääteisistä korvauksista.

Turva tapaturmaisen pysyvän haitan varalle

Jos vakuutetulle tulee tapaturmasta pysyvä haitta, esimerkiksi peukalon menetys, korvataan turvasta haittaluokan mukainen prosenttiosuus valitusta vakuutusmäärästä. Edunsaajana voi olla vakuutettu tai yritys. Vakuutusmäärä maksetaan huolimatta mahdollisista muista, esimerkiksi lakisääteisistä korvauksista.

Turva kuolemantapauksen varalle

Jos yrittäjä tai työntekijä kuolee, korvataan turvasta sovittu vakuutusmäärä. Edunsaajana voivat olla omaiset tai määrätty muu edunsaaja tai yritys. Vakuutusmäärä maksetaan huolimatta mahdollisista muista, esimerkiksi lakisääteisistä korvauksista.

Huoltajaturva

Huoltajaturvasta maksetaan kertakorvaus työntekijän lapsen sairastuessa tai vammautuessa vakavasti. Kertakorvaus voidaan käyttää em. tilanteen aiheuttamien kustannusten kattamiseen.

Sopeutumisturva

Sopeutumisturvasta maksetaan kertakorvaus työntekijän sairastuessa tai vammautuessa vakavasti. Kertakorvaus voidaan käyttää em. tilanteen aiheuttamien kustannusten kattamiseen.

Työkyvyttömyysturva

Työkyvyttömyysturvasta maksetaan kertakorvaus työntekijälle, joka joutuu vakavan sairauden tai vamman vuoksi lopullisesti pois työelämästä.​

Toimintaohjeet vahingon sattuessa

Henki​löstön sairaanhoitovakuutuksen toimintaohjeet

Toimintaohjeet vahingon sattuessa ovat erilaiset riippuen siitä, minkä palvelumallin olet yrityksellesi valinnut.

 1. Henkilöstön sairaanhoitovakuutus