Tilaisuus tekee tuhopolttajan

Maassamme arvioidaan tapahtuvan vuosittain noin kolmetuhatta tuhopolttoa, vuorokaudessa keskimäärin kahdeksan. Jopa puolet tuhopoltoista kohdistuu kiinteistöjen pihalla oleviin roska-astioihin ja muuhun palavaan materiaaliin. Helppo kohde synnyttää hetken mielijohteen.

Tuhopoltot ovat useimmiten sattumanvaraisia. Pihalla syttyvä tulipalo on kuitenkin aina uhka kiinteistölle ja usein myös ihmishengille. Yritystoiminta saattaa keskeytyä pahasti tulipalon seurauksena ja vahingot nousta yli yrityksen sietokyvyn.
Pelastuslaki ja suojeluohjeet velvoittavat huolehtimaan paloturvallisuudesta rakennuksissa ja niiden ympäristössä. Yksi keskeinen määräys on säilyttää palavia materiaaleja siten, ettei mahdollinen tulipalo pääse leviämään rakennuksiin.

Noudattamalla suojeluohjeita varmistat täydet korvaukset vahinkotilanteessa.

Faktoja tuhopoltoista

Tuhopolttaja voi olla kuka tahansa meistä, mutta tyypillisesti hän on:

  • Tavallinen 15-30-vuotias mies
  • Toimii hetken mielijohteesta, tilaisuuden innoittamana
  • Voi toimia myös vahingossa: heittää palavan tupakantumpin roska-astiaan

Tyypillinen tuhopoltto:

  • Kohdistuu roska-astiaan, lastauslaitureilla säilytettävään pakkauspahviin tai vastaavaan materiaaliin
  • Alkaa piha-alueelta, katseilta suojatussa paikassa, jonne on esteetön pääsy
  • Tapahtuu öiseen aikaan

​Ratkaisut

Ei helposti syttyvää materiaalia rakennuksen viereen

Syttyvän materiaalin oikea sijoitus on halpa tai jopa ilmainen keino pienentää tuhopolttoriskiä ja täyttää lain vaatimukset.

Syttyvien materiaalien turvaetäisyydet rakennuksista:

  • Yksittäinen, enintään 600 litran jäteastia -> 4 metriä
  • Yli 600 litran astia tai jäteastiaryhmä -> 6 metriä
  • Kuormalavat, jätekatokset ja vastaavat -> 8 metriä

Lukitukset

Mikäli jäteastioita ei voi siirtää turvaetäisyyden päähän esimerkiksi tontin koon vuoksi, on lukitseminen hyvä keino suojautua tuhopolttajaa vastaan. Niin yksittäiset jäteastiat kuin jätekatokset voidaan lukita ja estää jäteastiaan kohdistuva tuhopoltto.

Estä ulkopuolisten pääsy piha-alueelle

Ulkopuolisten pääsyn estäminen piha-alueelle tai ainakin lastauslaiturille pienentää tuhopolttoriskiä merkittävästi. Lukittavalla aitauksella lannistat ilkivallantekijöiden muutkin mielihalut ja suojaudut samalla murroilta.

Paloturvalliset rakenteet

Mikäli mikään edellä mainituista suojaustavoista ei ole mahdollinen, voidaan ulkoseinä ja räystäsrakenteet rakentaa palamattomasta rakennustarvikkeista. Palamattomien rakenteiden on estettävä palon leviäminen rakennukseen tai vesikaton alapuolisiin tiloihin vähintään 30 minuutin ajan. Ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen palonkestoajan on oltava myös vähintään 30 minuuttia.

Lukituksiin ja aitauksiin saat apua turvapartnereiltamme osoitteesta www.if.fi/turvapartneri

Tilaisuus tekee tuhopolttajan

Oletko varmistanut, että kiinteistösi ei anna tuhopolttajalle mahdollisuutta toimia?