Roskispalot

Maassamme arvioidaan tapahtuvan vuosittain noin kolmetuhatta tuhopolttoa, vuorokaudessa keskimäärin kahdeksan. Jopa puolet tuhopoltoista kohdistuu kiinteistöjen pihalla oleviin roska-astioihin ja muuhun palavaan materiaaliin. Helppo kohde synnyttää hetken mielijohteen.

Tuhopoltot ovat useimmiten sattumanvaraisia. Pihalla syttyvä tulipalo on kuitenkin aina uhka kiinteistölle ja usein myös ihmishengille. Yritystoiminta saattaa keskeytyä pahasti tulipalon seurauksena ja vahingot nousta yli yrityksen sietokyvyn.
Pelastuslaki ja suojeluohjeet velvoittavat huolehtimaan paloturvallisuudesta rakennuksissa ja niiden ympäristössä. Yksi keskeinen määräys on säilyttää palavia materiaaleja siten, ettei mahdollinen tulipalo pääse leviämään rakennuksiin.

Noudattamalla suojeluohjeita varmistat täydet korvaukset vahinkotilanteessa.

Tilaisuus tekee tuhopolttajan

Oletko varmistanut, että kiinteistösi ei anna tuhopolttajalle mahdollisuutta toimia?