If Investointituki

If tukee turvallisuutta

Haluamme auttaa sinua torjumaan liiketoimintaasi uhkaavia vaaroja. Ifin asiakkaana sinulla on mahdollisuus saada tukea ajoneuvo-, työtapaturma- ja omaisuusvahinkojen vähentämiseen tähtäävään investointiin. Investointituen määrä on 50 % investoinnista ja enintään 10-20 % vakuutusmaksusta sen mukaan, mitä vakuutusturvaa investointi koskee. Tuki hyvitetään vakuutusmaksualennuksena.

Mikäli jokin turvallisuusinvestointi on yrityksessäsi ajankohtainen, ota yhteys meihin. Investointituen myöntäminen edellyttää, että tukea haetaan ennen investoinnin toteutumista.

Investointituen piiriin kuuluvat vapaaehtoiset turvallisuustason parannukset. Tuen piiriin eivät kuulu sellaiset investoinnit, joilla täytetään lain tai suojeluohjeiden minimivaatimukset.

Esimerkkejä investoinneista:

Ajoneuvovakuutus

 • kouluttajakoulutus
 • turvallisuuslaitteet
 • ajorataharjoittelu
 • seurantalaitteet
 • peruutustutkat

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

 • koneturvallisuuden parantaminen
 • melun vähentäminen
 • käsin tehtävien nostojen vähentäminen
 • ilmanvaihdon parantaminen
 • ulkopuolisen antama työturvallisuuskoulutus (poislukien työturvallisuuskortti sekä lakisääteiset koulutukset)

Omaisuusvakuutus

 • sähkökeskusten lämpökuvaus
 • häiriötön sähkönsyöttö (UPS-laitteisto)
 • lukittava aitaus
 • kameravalvontajärjestelmä
 • murtohälytinjärjestelmä
 • vesivuotokytkin
 • sähkövirran katkaiseva palovaroitinjärjestelmä.

Hae investointitukea

Jos yrityksessäsi on suunnitteilla jokin turvallisuusinvestointi, ota yhteys meihin.