Säännöt - If Turvallisuusrahasto

If Turvallisuusrahastosta myönnettyä turvallisuuden edistämiseen liittyvää tukea voivat hakea Suomessa toimivat erilaiset yhteisöt kuten päiväkodit, koulut, kerhot, yhdistykset ym. vastaavat järjestöt. Yksityishenkilöt, kaupalliset yritykset ja poliittiset järjestöt eivät voi saada tukea rahastolta.

Tukea voidaan myöntää esim. heijastinliivien ja muiden turvallisuustuotteiden hankintaan sekä turvallisuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Kohteet

Tukea voi hakea turvallisuutta edistäviin projekteihin tai hankintoihin, joille ei ole järjestetty muuta rahoitusta tai joiden rahoituksessa voidaan käyttää osana Ifin myöntämää lahjoitusta. If myöntää enintään yhden lahjoituksen yhdelle kohteelle.

Lahjoitusten suuruus ja luovuttaminen

Turvallisuusrahasto jakaa tukea 5000 euroa joka kuukausi, mutta tukisumma jakautuu lähes poikkeuksetta useiden hakijoiden kesken. Yksittäiselle lahjoitussummalle ei ole määritetty alarajaa. Tukipäätökset tekee Ifin edustajista koostuva raati.

Lahjoitus voidaan käyttää vain siihen kohteeseen, johon se on myönnetty. Esimerkiksi heijastimet ja heijastinliivit If toimittaa tuen saajille suoraan.

Lahjoituksen luovutustavasta sovitaan tapauskohtaisesti. Jos kyse on laajemmasta hankkeesta, lahjoituksen saaja sitoutuu raportoimaan Ifille projektin etenemisestä aina toteutumiseen saakka. Jos projekti tai hankinta ei toteudu, on lahjoituksen saaja velvollinen palauttamaan lahjoituksen kokonaisuudessaan.

Hakeminen

Hakemukset perusteluineen tehdään internetissä osoitteessa www.if.fi olevalla lomakkeella. Hakemuksessa nimetään yhteyshenkilöksi projektista tai hankinnasta vastaava henkilö.

Rahasto ei käsittele hakemuksia, joista puuttuu perustelut tai selitys, mihin tarkoitukseen tukea haetaan. Kyseisten hakemusten osalta rahasto ei myöskään anna hakijalle palautetta.

Lahjoitusten myöntäminen

Hakemukset käsitellään keskitetysti seuraavan kuukauden puoliväliin mennessä (esim. kesäkuun kokouksessa käsitellään kaikki toukokuussa tulleet hakemukset). Turvallisuusrahasto pitää kesätaukoa heinäkuussa, joten kaikki kesä- ja heinäkuun hakemukset käsitellään elokuun alkupuolella pidettävässä kokouksessa.

Ennakkopäätöksiä emme voi tehdä. Lahjoitusten saajille ilmoitetaan asiasta puhelimitse tai sähköpostitse.

Ifillä on oikeus kertoa lahjoitusten saajista Internet-sivuillaan ja haluamallaan tavalla muussa viestinnässään. Myös lahjoituksen saajalla on oikeus tiedottaa projektista Ifin kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Tuki tulee hyödyntää kolmen kuukauden sisällä myöntämispäivästä. ​​