Gör anmälan om användning av rättsskydd

Om du vill använda rättsskyddsförsäkringen, ska du anmäla saken till oss skriftligen på förhand. Av anmälan ska framgå vilken typ av tviste- och brottmål eller ansökningsärende som saken gäller.

Vi ger alltid ett skriftligt beslut om användningen av rättsskyddsförsäkringen efter att vi fått de utredningar som behövs och en kopia av de handlingar som hänför sig till ärendet.

If Foldern

Som kund hos If har du tillgång till den elektroniska If Foldern, och du kan göra skadeanmälan via foldern. Logga in på foldern via länken till höger.

Om du inte har egna bankkoder, kan du fylla i skadeanmälan här.
Du kan skicka in ansökan via webben eller ta en utskrift av ansökan.

Skicka kopior av de dokument som behövs som bilaga till skadeanmälan per post eller tillsammans med ansökan per fax eller e-post.

TELEFON010 19 18 18

FAX010 514 24 75

ADRESSIf Skadeförsäkringsbolag Ab
Rättsskyddsärenden
PB 2025
5012014-419
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

ÖPPETTIDERvardagar kl. 8.00–16.00

E-POSToikeusturvavahingot@if.fi

Kom ihåg att anteckna dina kontaktuppgifter på bilagorna.