Förutsättning för ersättning

Du ska söka ersättning inom ett år från det att du fick kännedom om skadan och att du kan söka ersättning med stöd av försäkringen.​​

Dessutom ska följande krav uppfyllas, för att vi ska kunna bevilja ersättning

  • Din försäkring har varit i kraft vid tidpunkten för skadan.
  • Den person, det fordon eller den egendom som skadats och för vilken eller vilket du söker ersättning omfattas av försäkringen.
  • Skadan ska ersättas enligt försäkringsvillkoren.
  • Uppgifterna i skadeanmälan är korrekta. Felaktiga uppgifter kan medföra att ersättning inte beviljas.

Handlingar som behövs

Utöver skadeanmälan kan vi också be dig skicka oss andra dokument. Spara kvitton och verifikat (t.ex. köp- och reparationskvitton, recept och köpebrev).