Gör anmälan om ansvarsskada

Meddela om skada, där du som försäkringstagare, eller din familjemedlem som bor i samma hushåll, har som privatperson orsakat en sak- eller personskada till en utomstående av familjen.

Ansvarsskador är till exempel inte trafikskador orsakade med motorfordon, inte heller skador orsakade i förvärvsverksamhet eller i servicearbeten utförda för ett fastighetsaktiebolag.

Du har tillgång till If Foldern, där du kan göra anmälan om ansvarsskada. Du kan logga in på If Foldern med dina personliga bankkoder.

Om du inte har egna bankkoder, kan du skriva ut en blankett för skadeanmälan​.

Skicka in skadeanmälan utan avgift per post eller e-post.

ADRESSIf Skadeförsäkringsbolag Ab
Ansvarsskador
PB 2013
5012014-409
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

E-POSTvastuukorvauspalvelu@if.fi