Personförsäkring

Räkna ut pris och köp (Tjänsten finns enbart på finska.)

Ta personskydd åt dig själv och din familj

Ett eget personskydd är ett förnuftigt sätt att ta vara på sig själv och sin familj. Med If Personförsäkring tryggar du utkomsten för din familj i händelse av en krissituation, eftersom du med försäkringen kan täcka sådana utgifter som inte omfattas av den sociala tryggheten och de lagstadgade försäkringarna.

Till If Personförsäkring kan du välja bland flera olika skyddsalternativ utgående från det personliga försäkringsbehovet. Enligt vår syn har alla behov av att gardera sig i händelse av olycksfall och många också i händelse av sådana sjukdomar som medför stora kostnader. Flera har behov av att skydda sig i händelse av även mindre utgifter för vårdkostnader som hotar utkomsten. Dessutom är arbetsoförmåga det största hotet med tanke på ekonomin för personer i arbetsför ålder.

De viktigaste fördelarna med If Personförsäkring 

  • mångsidigt skyddsurval 
  • flera alternativa försäkringsbelopp och självrisker 
  • prissättningen är rättvis
  • försäkringen gäller överallt i världen i enlighet med försäkringsvillkoren

Gruppsampo Primus är ett förmånligt grundskydd för medlemmarna i Ifs samarbetsorganisationer. Försäkringen beviljas i form av en gruppförsäkring av Ifs samarbetsbolag Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva. Du kan komplettera försäkringen med andra skydd i If Personförsäkring.

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.

Förbered dig för framtiden

Bland produkterna för försäkringssparande hittar du lämpliga lösningar för din livssituation och dina anhöriga. Med försäkringar kan du gardera dig i händelse av oväntade utgifter, bibehålla din levnadsnivå eller skaffa skydd i händelse av plötslig sjukdom.

Anmäl skada

Här kan du anmäla din skada dygnet runt.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​