Trafikförsäkring

Kontakta oss

Lagstadgad trafikförsäkring

Ägaren eller innehavaren ska teckna trafikförsäkring för ett fordon som används i trafik. Trafikförsäkringen är obligatorisk också när fordonet används på en privat väg, på gårdsplanen, i terrängen och på isen.

Den lagstadgade trafikförsäkringen

  • ersätter person- och egendomsskador som orsakas andra, föraren och passagerarna i ditt eget fordon får också ersättning för sina personskador 
  • gäller inom EES-området och i alla länder som hör till Gröna kort-systemet 
  • ersätter inte skador på ditt eget fordon eller föremål och last som funnits i fordonet.

Registreringstjänst

Är du en Mästerförare?

Läs mer om If Mästerförarförmån för ungdom. Du får snabbt bonus och sparar reda pengar.

Flerbilsförmån

If Flerbilsförmån är en ny förmån på 5 % för dig som har fler än en bil!

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​