Försäkring för snöskoter

Kontakta oss

Faktorer som inverkar på snöskoterns försäkringspremie

 

Trafikförsäkringen Kaskoförsäkringen
  • cylindervolym 
  • innehavarens ålder 
  •  
  • försäkringens omfattning  
  • innehavarens ålder 
  • stöldskydds- och bromsrabatt

 

I försäkringspremien ingår 24 % i premieskatt till staten.
Försäkringens minimipremie är 25 euro.

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.

Lys i mörkret

ReflexvästMed en reflexväst syns du i mörkret. Västen är till nytta också om du blir tvungen att lämna bilen vid vägen, när du är ute med hunden eller rider i terrängen.