Försäkring för snöskoter

Kontakta oss

Din snöskoter är värd en försäkring

En snöskoter ska ha en lagstadgad trafikförsäkring.
Den ersätter personskador som orsakats föraren och passagerarna i det egna fordonet och skador som orsakats den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på ditt eget fordon. Därför lönar det sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen ersätter sakskador på ditt fordon och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och det skydd som du valt.

Helkasko ger ett heltäckande skydd för din snöskoter. Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Omfattande Begränsad
  Helkasko Delkasko
Kollisionsskydd x  
Stöldskydd x x
Skadegörelseskydd x x
Djurskydd x  
Älgskydd   x
Brandskydd x x
Ansvarsskydd utomlands x x
Rättsskydd x x
Trafikförsäkring x x

Helkasko omfattar Finansieringsskydd, om din snöskoter har finansierats.

Läs mer om skydden i kaskoförsäkringen

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.

Lys i mörkret

ReflexvästMed en reflexväst syns du i mörkret. Västen är till nytta också om du blir tvungen att lämna bilen vid vägen, när du är ute med hunden eller rider i terrängen.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​