Skogsförsäkring

Kontakta oss

Minska riskerna som skogsägare

Att äga skog är alltid förknippat med risker. En del av riskerna kan du eliminera genom förnuftig planering och skogsvård. Alla risker kan emellertid inte avlägsnas, utan de kvarstår på skogsägarens ansvar. Vid behov kan du som skogsägare överföra en del av dem på försäkringsbolaget.

Med If Skogsförsäkring kan du gardera dig i händelse av plötsliga och oförutsedda skador på ekonomi- och tomtskog. Du väljer själv försäkringsskyddets omfattning, självrisken och ersättningsbeloppet.

Skogen försäkras som en helhet och premien fastställs utifrån antalet hektar och enligt försäkringsstället.

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.

If Säkerhetsbutik

Förstahjälpen-kuddeI If Säkerhetsbutik hittar du många produkter för en tryggare tillvaro. Vi satsar på kvalitet och säkerhet – därför är våra produkter omsorgsfullt testade.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​