Registreringstjänst

Registreringar och priser år 2013

Elektronisk registrering på internet

Du kan göra följande transaktioner via Trafis elektroniska registreringstjänst

 • avställning av bil 
 • påställning av bil 
 • beställning av nytt registreringsbevis för alla fordon, om beviset blivit förstört eller kommit bort.

På If sköter vi följande fordonsregistreringar

 • första registrering med förhandsanmälningsintyg 
 • byte av ägare, när innehavaren blir ägare 
 • tillägg, byte eller strykande av innehavare 
 • byte av försäkringsbolag 
 • ändring av användningsändamål 
 • avställning 
 • påställning, då bilen har skyltar 
 • överlåtelseanmälan, då fordonet har sålts eller innehavaren har överlåtit besittningen av fordonet och registreringsskyldigheten har försummats.

Kundpriserna för registrering

 • registrering via Trafis elektroniska tjänster 4 euro 
 • registrering på Ifs kontor 
  • anmälan utan bilaga 11,00 euro 
  • anmälan med bilaga 16,60 euro 
  • skyltar för förhandsanmält fordon 7 euro/st. 
  • överlåtelseanmälan 0 euro.

De registreringstransaktioner som vi inte kan registrera på If kan du sköta på besiktningsstället. Besiktningsställena tar emot alla typer av anmälningar och skriver ut ett nytt registreringsbevis. Besiktningsställena säljer också våra trafik- och kaskoförsäkringar och sköter samtidigt registreringen.

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.

För brinnande behov

SläckutrustningenSkydda ditt hem med ändamålsenlig släckutrustning. I If Säkerhetsbutik hittar du också många andra säkerhetsprodukter.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​