Mopedförsäkring

Räkna ut pris och köp

Din moped är värd en försäkring

En moped ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Den ersätter personskador som orsakats föraren och passagerarna i det egna fordonet och skador som orsakats den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på ditt eget fordon. Därför lönar det sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen ersätter sakskador på din moped och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och det skydd som du valt.

Helkasko ger ett heltäckande skydd för din moped.
Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Omfattande Begränsad
  Helkasko Delkasko
Kollisionsskydd x  
Stöldskydd x x
Skadegörelseskydd x x
Djurskydd x  
Älgskydd   x
Brandskydd x x
Ansvarsskydd utomlands x x
Rättsskydd x x
Trafikförsäkring x x

Helkasko omfattar Finansieringsskydd, om din moped har finansierats.

Läs mer om skydden i kaskoförsäkringen

If Pappersfria Tjänsten

Tjänsten sparar naturen, plats i din hylla och din tid. Med Pappersfria Tjänsten får du dina räkningar, försäkringsbrev och försäkringsvillkor i elektronisk form direkt till din If Folder.

Lys i mörkret

ReflexvästMed en reflexväst syns du i mörkret. Västen är till nytta också om du blir tvungen att lämna bilen vid vägen, när du är ute med hunden eller rider i terrängen.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​