Lastbilsförsäkring

Kontakta oss

Komplettera ditt försäkringsskydd med en kaskoförsäkring

Lastbilar måste ha en lagstadgad trafikförsäkring. Den ersätter personskador som orsakas föraren och passagerarna i den egna bilen och skador som vållas den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på din egen bil. Därför lönar det sig att komplettera försäkringsskyddet med en frivillig kaskoförsäkring. Den ersätter sakskador på din bil och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och den kaskoförsäkring som du valt.

Helkasko ger ett heltäckande skydd för din lastbil.
Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Omfattande Begränsad
  Helkasko Delkasko
Kollisionsskydd x  
Stöldskydd x x
Skadegörelseskydd x x
Djurskydd x  
Älgskydd   x
Brandskydd x x
Ansvarsskydd utomlands x x
Rättsskydd x x
Trafikförsäkring x x

Helkasko omfattar Finansieringsskydd, om din bil har finansierats.

Läs mer om skydden i kasko (bilförsäkringen)

Du kan kontrollera ditt försäkringsskydd i din If Folder.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​