Försäkring för husvagn

Kontakta oss

Komplettera ditt försäkringsskydd med en kaskoförsäkring

En husvagn ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Den ersätter personskador som orsakats föraren och passagerarna i det egna fordonet och skador som orsakats den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på ditt eget fordon. Därför lönar det sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen ersätter sakskador på ditt fordon och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och det skydd som du valt.

Kaskoförsäkringen har tre klara alternativ

  • Helkasko med skyddsnivå Omfattande ersätter nästan allt. 
  • Förmånskasko med skyddsnivå Standard lämpar sig utmärkt som skydd för begagnade fordon. 
  • Delkasko med skyddsnivå Begränsad lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Omfattande Standard Begränsad
  Helkasko Förmånskasko Delkasko
Inlösningsskydd x    
Kollisionsskydd x x  
Bilserviceplusskydd x x x
Stöldskydd x x x
Skadegörelseskydd x x x
Djurskydd x    
Älgskydd   x x
Brandskydd x x x
Ansvarsskydd utomlands x x x
Rättsskydd x x x
Trafikförsäkring x x x

Hel- och Förmånskasko inkluderar Finansieringsskydd, om fordonet har finansierats.

Läs mer om skydden i kaskoförsäkringen (bilförsäkringen)

Grönt kort vid utlandsresa

När du reser utomlands med egen bil eller motorcykel behöver du ett s.k. Grönt kort som intyg på att du har en giltig trafikförsäkring. Ryssland hör nu också till Gröna kort-systemet.

Flerbilsförmån

If Flerbilsförmån är en ny förmån på 5 % för dig som har fler än en bil!

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​