Försäkring för husbil

Kontakta oss

Faktorer som inverkar på försäkringarnas pris och bonus

 

Trafikförsäkringen Kaskoförsäkringen
  • fordonets beskaffenhet 
  • försäkrings- och skadehistorian (bonus)
  • försäkringens omfattning 
  • fordonets beskaffenhet/användning 
  • nyanskaffningspris jämte fast installerad utrustning 
  • fordonets ålder 
  • självrisken och bonusen 
  • stöldskydds- och bromsrabatter

 

I försäkringspremien ingår 24 % i premieskatt till staten. Försäkringens minimipremie är 25 euro.

Kaskoförsäkringens bonus

Vi ger 70 % i utgångsbonus när du tar Toppkasko, Helkasko eller Förmånskasko för din bil! För att få utgångsbonusen ska du också ha din trafikförsäkring i If.

Trafikförsäkringens bonus

Den bonus som inverkar på din trafikförsäkringspremie fastställs utifrån försäkrings- och skadehistorian. En ny försäkring och försäkringar som saknar skadehistoria placeras i bonusklass 0 %. Efter det första skadefria året är bonusen 10 %, varefter bonusen stiger med 5 % om året. Bonusen kan vara högst 70 %.

Om skadehistorian överförs från en trafikförsäkring i If, är bonusen oförändrad. Om skadehistorian överförs från ett annat försäkringsbolag, kan bonusen avvika från bonusen i din nuvarande försäkring.

Museibilar har inte bonusrätt.

Hur skador inverkar på försäkringarna

Grönt kort vid utlandsresa

När du reser utomlands med egen bil eller motorcykel behöver du ett s.k. Grönt kort som intyg på att du har en giltig trafikförsäkring. Ryssland hör nu också till Gröna kort-systemet.

Flerbilsförmån

If Flerbilsförmån är en ny förmån på 5 % för dig som har fler än en bil!

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​