Försäkring för husbil

Kontakta oss

Komplettera ditt försäkringsskydd med en frivillig kaskoförsäkring

Enligt lag ska en husbil ha en lagstadgad trafikförsäkring, som ersätter personskador som drabbat fordonets förare och passagerare samt skador som orsakats den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på din egen bil. Därför lönar det sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen ersätter sakskador på ditt fordon och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och det skydd som du valt.

Kaskoförsäkringen har fyra klara alternativ

  • Toppkasko med skyddsnivå OmfattandePlus ger bästa möjliga skydd för din husbil. 
  • Helkasko med skyddsnivå Omfattande ersätter nästan allt. 
  • Förmånskasko med skyddsnivå Standard lämpar sig utmärkt som skydd för begagnade fordon. 
  • Delkasko med skyddsnivå Begränsad lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Omfattande-
Plus
Omfattande Standard Begränsad
  Toppkasko Helkasko Förmåns-
kasko
Delkasko
Parkerings-
skydd
x      
Glasskydd x x    
Inlösnings-
skydd
x x    
Kollisions-
skydd
x x x  
Kontinuitets-
skydd
x      
Bilservice-
plusskydd
  x x x
Keldjurs-skydd   x   x   x 
Stöldskydd x x x x
Skadegörel-
seskydd
x x x x
Djurskydd x x    
Älgskydd     x x
Brandskydd x x x x
Ansvars-
skydd utomlands
x x x x
Rättsskydd x x x x
Trafik-
försäkring
x x x x

Du får Förmånskasko för sex år eller äldre husbilar.
Topp-, Hel- och Förmånskasko inkluderar Finansieringsskydd, om fordonet har finansierats.

Läs mer om skydden i kaskoförsäkringen (bilförsäkringen)

Grönt kort vid utlandsresa

När du reser utomlands med egen bil eller motorcykel behöver du ett s.k. Grönt kort som intyg på att du har en giltig trafikförsäkring. Ryssland hör nu också till Gröna kort-systemet.

Flerbilsförmån

If Flerbilsförmån är en ny förmån på 5 % för dig som har fler än en bil!

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​