Sällskapsdjurs-
försäkring för hund

Räkna ut pris och köp (Tjänsten finns enbart på finska.)

Hundförsäkringen ger skydd

Vårdkostnadsskydd

Skyddet ersätter kostnader för undersökning och vård av sjukdom eller skada som uppstått under försäkringens giltighetstid, då undersökningen eller vården getts och ordinerats av veterinär. Dessutom ersätts kostnader för läkemedel och förbandsmaterial som ordinerats av veterinär samt laboratorie- och röntgenkostnader.
Som vårdkostnader ersätts däremot inte bl.a. dietkost, vitaminer, tillskottsnäring eller kostnader för förebyggande av sjukdom.

Skydd vid dödsfall genom sjukdom

Skyddet ersätter förlust av djuret, om djuret dör till följd av en sjukdom eller måste avlivas till följd av sjukdom under försäkringens giltighetstid.

Skydd vid dödsfall genom olycksfall

Skyddet ersätter förlust av djuret, om djuret dör till följd av ett plötsligt och oförutsett olycksfall eller om djuret måste avlivas till följd av ett olycksfall. Skyddet ersätter också förlust av djuret till följd av försvinnande eller stöld, som inträffat under försäkringens giltighetstid.

Självrisk

Självrisken vid vårdkostnader är 84 euro + 25 % av de överstigande kostnaderna per försäkringsperiod. Om hunden förloras, avdras ingen självrisk.

Till försäkringen hänför sig vissa begränsningar och säkerhetsföreskrifter. Läs också dem!

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.

Lys i mörkret

ReflexvästMed en reflexväst syns du i mörkret. Västen är till nytta också om du blir tvungen att lämna bilen vid vägen, när du är ute med hunden eller rider i terrängen.

Anmäl skada

Här kan du anmäla din skada dygnet runt.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​