Hemförsäkring
- Hög- och radhus

Räkna ut pris och köp (Tjänsten finns enbart på finska.)

OmfattandePlus ger det mest omfattande skyddet

Utöver en omfattande skyddsnivå innehåller OmfattandePlus-skyddet

  • Lindrigare regler för åldersavdrag; åldersavdraget tas i bruk först när föremålet är mer än fem år gammalt. Ett undantag från detta utgör bärbara datorer, mobiltelefoner och motsvarande anordningar, för vilka åldersavdraget börjar beaktas då föremålet är över 2 år gammalt.
  • Resgods på utlandsresor upp till 3 500 euro, självrisken är 50 euro. I maximiersättningen ingår pengar upp till 500 euro
  • Större maximiersättning; exempelvis enskilda föremål eller samlingar upp till 17 000 euro, cyklar upp till 5 000 euro. 
  • Fast inredning i lägenhet med högre maximiersättning. 
  • Psykoterapi som ordinerats av läkare; fem behandlingsgånger per försäkrad i samband med brand- och inbrottsskador. 
  • Kostnader för champagneserveringen efter ett hole-in-one-slag på golfbanan upp till 850 euro utan självrisk överallt i världen.

Läs mer i Hemförsäkringshandledningen och villkoren för OmfattandePlus.

Säkerhetstips

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.

Kom ihåg att låsa din cykel

Lås din cykel med lås från If SäkerhetsbutikDet lönar sig att låsa sin cykel omsorgsfullt. Skaffa lås av hög säkerhetsklass från If Säkerhetsbutik.

Anmäl skada

Här kan du anmäla din skada dygnet runt.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​