Bilförsäkring

Räkna ut pris och köp (Tjänsten finns enbart på finska.)

Komplettera ditt försäkringsskydd med en kaskoförsäkring

Person- och paketbilar ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Den ersätter personskador som orsakas föraren och passagerarna i den egna bilen och skador som orsakas den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på din egen bil. Därför lönar det sig att komplettera försäkringsskyddet med en frivillig kaskoförsäkring. Den ersätter sakskador på din bil och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och den kaskoförsäkring som du valt.

Kaskoförsäkringen har fyra klara alternativ 

  • Toppkasko med skyddsnivå OmfattandePlus ger bästa möjliga skydd för din bil. 
  • Helkasko med skyddsnivå Omfattande ersätter nästan allt. 
  • Förmånskasko med skyddsnivå Standard lämpar sig utmärkt som skydd för begagnade fordon. 
  • Delkasko med skyddsnivå Begränsad lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Omfattande-
Plus
Omfattande Standard Begränsad
  Toppkasko Helkasko Förmåns-
kasko
Delkasko
Parkerings-
skydd
x      
Glasskydd x x    
Inlösnings-
skydd
x x    
Kollisions-
skydd
x x x  
Kontinuitets-
skydd
x      
Bilservice-
plusskydd
(x) x x x
Keldjurs-skydd  x
Stöldskydd x x x x
Skadegörel-
seskydd
x x x x
Djurskydd x x    
Älgskydd   (x)*    (x)*  x x
Brandskydd x x x x
Ansvars-
skydd utomlands
x x x x
Rättsskydd x x x x
Trafik-
försäkring
x x x x

(x)= Bilserviceplusskyddet ingår i Kontinuitetsskyddet
(x)*= Älgskyddet ingår i Djurskyddet

Du får Förmånskasko för sex år eller äldre bilar.
Topp-, Hel- och Förmånskasko inkluderar Finansieringsskydd, om fordonet har finansierats.

Läs mer om skydden i kaskoförsäkringen (bilförsäkringen)

Märkesförsäkringar

Om du kör en BMWFord, MINI, Nissan, Opel, Subaru eller Saab, se hurdant skydd vi erbjuder just ditt bilmärke (på finska).

Flerbilsförmån

If Flerbilsförmån är en ny förmån på 5 % för dig som har fler än en bil!

Grönt kort vid utlandsresa

När du reser utomlands med egen bil eller motorcykel behöver du ett s.k. Grönt kort som intyg på att du har en giltig trafikförsäkring. Ryssland hör nu också till Gröna kort-systemet.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​