Annat fordon

Kontakta oss

Lätta släpvagnar behöver en försäkring

Fordonet ska ha en lagstadgad trafikförsäkring. Den ersätter personskador som orsakats föraren och passagerarna i det egna fordonet och skador som orsakats den oskyldiga parten.

Trafikförsäkringen ersätter under inga omständigheter skador på din egen släpvagn. Därför lönar det sig att komplettera det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen ersätter sakskador på ditt fordon och andra kostnader i enlighet med försäkringsvillkoren och det skydd som du valt.

Helkasko ger ett heltäckande skydd för din släpvagn.
Delkasko lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Omfattande Begränsad
  Helkasko Delkasko
Kollisionsskydd x  
Stöldskydd x x
Skadegörelseskydd x x
Djurskydd x  
Älgskydd   x
Brandskydd x x
Ansvarsskydd utomlands x x
Rättsskydd x x
Trafikförsäkring x x
Läs mer om skydden i kaskoförsäkringen

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​