Ta resekortet med på resan

Vi skickar ett resekort i plast till alla försäkringstagare som har en ny Fortlöpande Resenärförsäkring. Kortet levereras inom två veckor efter att försäkringen trätt i kraft.

Kortets giltighet

På kortet anges ingen giltighetstid, utan kortet gäller lika länge som din försäkring är i kraft. Förvara ditt kort omsorgsfullt. Vi hoppas att du ska ha nytta av kortet i många år. Skyddet är i kraft högst 45 dygn räknat från början av varje enskild resa utomlands som företas från Finland.

Om ditt kort försvinner eller dina uppgifter förändras

Om du behöver ett nytt kort, kan du beställa det via din If Folder eller från vår Kundtjänst.

Om ditt organisationskort kommer bort eller är felaktigt och en resenärförsäkring ingår i kortet, kontakta din organisation för att få ett nytt kort.

Försäkringen upphör

Om du säger upp din försäkring eller om du låter den upphöra som obetald, kan du inte längre använda ditt kort. Makulera i detta fall kortet genom att klippa det itu. Vi ansvarar inte för eventuella kostnader, om kortet används efter att försäkringen upphört att gälla.

Tidsbestämd försäkring

Om du har en tidsbestämd resenärförsäkring, kan du be att få ett intyg från vår Kundtjänst.

Kundtjänst

TELEFON010 19 19 20

ÖPPETTIDERmå–fr 8.00–20.00

Logga in på If Foldern

Logga in på If Foldern med dina personliga bankkoder eller Mobil id.

Direkt på webben​​Kontakta oss

Ring i försäkringsärenden:
010 19 19 20

Gör så här vid skada

Kontor

Ge respons

In English​​