Bonus på försäkringarna

Du kan samla S-gruppens Bonus på dina försäkringspremier, om du registrerat ditt medlemsnummer i handelslaget hos If.

Du kan registrera dig, om du står som betalare på Ifs faktura och hör till ett ägarkundshushåll i S-gruppen.

Registrera dig

​Kunder som överförts från Tryg till If

If har köpt Trygs affärsverksamhet i Finland. Dina försäkringar som överförts från Tryg till If fortsätter tillsvidare i oförändrad form vad beträffar villkor, pris och förmåner.

När dina försäkringar ändras till Ifs försäkringar och blir en del av If Avtalet, börjar du omfattas av Ifs kundförmåner.