Bonus på försäkringarna

Ifs och S-gruppens bonussamarbete upphör i slutet av maj. Du får Bonus för försäkringspremier som betalats senast 31.5.2014. Samarbetets upphörande inverkar inte på ditt försäkringsskydd, försäkringsvillkoren eller If Avtalet.

I fortsättningen kan du få K-Plussa-poäng för försäkringspremier som privatkund från början av juni, när du registrerat ditt K-Plussa-kort hos If. Registrera ditt kort på adressen if.fi eller i If Foldern från och med 27.5.2014.

​Kunder som överförts från Tryg till If

If har köpt Trygs affärsverksamhet i Finland. Dina försäkringar som överförts från Tryg till If fortsätter tillsvidare i oförändrad form vad beträffar villkor, pris och förmåner.

När dina försäkringar ändras till Ifs försäkringar och blir en del av If Avtalet, börjar du omfattas av Ifs kundförmåner.

Smidig premiebetalning

If eFaktura är ett miljövänligt och modernt alternativ som besparar dig tid och möda.

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.