Nytta av skadefria försäkringsperioder om olyckan är framme

Försäkringarna finns till i händelse av obehagliga överraskningar, men vi belönar dig också för skadefria försäkringsperioder. Som vår Helhetskund får du If Självriskförmån för varje skadefritt år. Potten utökas med 30 euro per år ända upp till 160 euro.

Tur i oturen

Om du råkar ut för en skada, kan du vara säker på att skadehanteringen är som den borde vara. Dessutom kan du använda If Självriskförmån för att minska din självrisk.

Du kan använda förm​ånen

  • vid kaskoskador (med undantag av skador som omfattas av Glasskyddet)
  • vid sakskador
  • vid båtskador
  • då skadan är större än försäkringens självrisk.

Du kan inte använda Självriskförmånen

  • vid person-, sällskapsdjurs-, skogs-, ansvars-, rättsskydds- och trafikskador samt skador som omfattas av kaskoförsäkringens Glasskydd
  • för att kompensera bonusförlust eller åldersavdrag.

Du kan använda förmånen till att betala rentav hela självriskandelen av det skadebelopp som ersätts, då du efter tre år samlat minst 90 euro på ditt självriskkonto. Som skada räknas ersättning som betalats ut från Trafik-, Bil-, Hem- eller Båtförsäkringen.


Filip Försäkrare har tre
Helhetskundförsäkringar
If Självriskförmån
1:a året (utan skador) 30 €
2:a året (utan ​​skador) 60 €
3:e året (utan skador) 90 €
4:e året (utan skador) 120 €
5:e året, ett fönster
går sönder
0 €*
6:e året (utan skador) 30 €
7:e året (utan skador) 60 €
If Självriskförmån inflyter upp till 160 euro.

*Filips självriskförmån har det 5:e året vuxit till 120 euro och självrisken i hans hemförsäkring är 150 euro. Filip använder sin självriskförmån i samband med egendomsskadan. Då återstår endast 30 euro för honom att betala för skadan.

Kontrollera beloppet av din If Självriskförmån

  • i din If Folder
  • på ditt försäkringsbrev eller din räkning.