Förmåner för unga

Förmåner för dig som är under 27 år

Som ung behöver man pengar också till annat än försäkringar

​Vi tycker det är viktigt att de ungas försäkringar är i ordning. Därför erbjuder vi för våra unga kunder under 29 år skräddarsydda förmåner, som kommer väl till pass i de flesta livssituationer.

Direkt upp på rabattstegen

Denna förmån kan du inte undgå! Som ung kund under 27 år kommer du redan med en försäkring automatiskt upp på rabattstegen. Du får 8 % i rabatt på nästan alla försäkringar *). Om du dessutom är medlem i någon av våra samarbetsorganisationer, får du ännu mer i rabatt – från tio procent och uppåt.

*) Undantag Helhetskunden får rabatt: -20 % på Dödsfallsskyddet som beviljas av Mandatum Life samt -6 % på Gruppsampo Primus som beviljas av Kaleva. Helhetskundrabatten gäller inte: tidsbegränsade försäkringar, allframtidsförsäkringar eller förbundsförsäkringar och inte heller försäkringar för fordon i yrkes-, leasing- eller undervisningsbruk, försäkringar för truck, motorredskap, invalidcykel och dumprar.

If Mästerförare för dig som har bil

If Mästerförare är en unik och betydande förmån i reda pengar för våra unga kunder. Efter fyra skadefria år får du 20 % tilläggsbonus. Vi vill på detta sätt belöna unga som kör tryggt.

Du får denna fortlöpande förmån, om du tagit en trafikförsäkring för personbil hos If innan du fyllt 27 år. Förmånen läggs automatiskt till din bonus och försäkringens pris sjunker, när du kört fyra år utan skador. Du kan också ha skadefria år i andra försäkringsbolag som räknas med.

Läs mer om If Mästerförarförmån

If Självriskförmån om olyckan är framme

Försäkringarna finns till i händelse av obehagliga överraskningar, men vi belönar dig också för skadefria försäkringsperioder. Som ung kund hos oss får du If Självriskförmån för varje skadefritt år. Potten utökas med 30 euro per år. Om du råkar ut för en skada, kan du använda förmånen för att minska din självrisk då skadebeloppet överstiger självrisken.

Se hur förmånen växer

If You-försäkring endast för unga

Enkel och omfattande. Vi skräddarsyr för våra unga kunder en försäkringslösning som omfattar alla grundläggande behov: försäkringar som skydd på resor, i händelse av olycksfall och för hemmets lösöre. Försäkringen är förmånligare än modulerna var för sig.

Läs mer om If You-försäkring ​​​

If Foldern – smart sätt att sköta sina försäkringsärenden

Med If Foldern sköter du snabbt och bekvämt de flesta av dina försäkrings- och ersättningsärenden.

Är du en Mästerförare?

Läs mer om If Mästerförarförmån för ungdom. Du får snabbt bonus och sparar reda pengar.