Anmäl båtskada

Gör anmälan om båtskada enligt anvisningarna nedan.
 1. Gör anmälan om båtskada via If Företagsfoldern, om företagets båt t.ex. råkat ut för en grundstötnings-, kollisions-, stöld-, brand-, skadegörelse- eller stormskada.

  Gå vidare till If Företagsfoldern (nytt fönster)
 2. Om det är fråga om ett brott, ska du polisanmäla saken.
 3. Efter att du skickat anmälan, får du en bekräftelse på att försändelsen lyckats. Vi kontaktar dig vid behov för att komma överens om fortsatta åtgärder.
 4. Du kan bifoga fotografier, fakturor och andra handlingar som hänför sig till skadan till den skadeanmälan som du gör via If Företagsfoldern.

  Du kan också skicka bilagorna per post på adressen:

  If Skadeförsäkringsbolag Ab
  Företagsersättningstjänst / båtskador
  5012014-419
  PB 2012
  00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
 5. Om ditt företag ännu inte använder If Företagsfoldern, kan du fylla i anmälan om båtskada här (nytt fönster)
 6. Du kan fylla i anmälan om båtskada för privatkund här.

Du kan också kontakta vår ersättningstjänst för företag

Vi betjänar dig i ersättningsärenden som gäller företag

TELEFON010 19 16 00

TELEFON (från utlandet)+358 10 19 16 00

ÖPPETTIDERmå-fr 8.00-17.00

I brådskande skadefall (kvällar och veckoslut) kan du ringa SkadejourenTELEFON
0800 1 3800
TELEFON (vid samtal från utlandet)
+358 800 1 3800

Logga in på If Företagsfoldern

Du kan logga in på If Företagsfoldern med ditt användar-ID och lösenord eller med dina personliga bankkoder.Gör If Säkerhetstest

If Säkerhetstest är ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på vad du kan göra för att förbättra säkerhetsnivån i ditt företag.