Verksamhetsansvar

Begär offert

Försäkringen för verksamhetsansvar är företagets viktigaste ansvarsförsäkring

Företagsverksamhet hör alltid samman med risken för att något går snett och orsakar någon annan skada. If Verksamhetsansvarsförsäkring är företagets grundläggande ansvarsförsäkring, som ersätter person- och sakskador som försäkringstagaren orsakat.

Vi utreder huruvida försäkringsstagaren är skadeståndsskyldig. Försäkringen omfattar också kostnader för rättegång som gäller skadebeloppet eller ersättningsskyldigheten.

If Verksamhetsansvarsförsäkring kan utvidgas med tilläggsförsäkringar

  • Försäkring för omhändertagen egendom
  • Begränsad garantiförsäkring

Med ansvarsförsäkringar kan företaget överföra den skadeståndsskyldighet som baserar sig på lag på försäkringsbolaget. Vi skräddarsyr också ansvarsförsäkringar utgående från de särskilda behoven i just ditt företag. Fråga mer.