Varutransportförsäkringar

Begär offert

Se över det fordons- eller varuspecifika behovet av transportskydd

Med fordonsspecifikt skydd avses skydd för fordonsspecifika transporter, exempelvis transporter av försäljningsagentens demonstrationsprodukter med en bestämd bil. Om företaget så vill, gäller skyddet hela resan inklusive också demonstrationer och övernattning.

Med varuspecifikt skydd avses skydd för varuspecifika transporter, exempelvis transport av en bestämd schaktmaskin till olika byggarbetsplatser.

Anmäl transportskada

Gör anmälan om transportskada smidigt i If Företagsfoldern.