Trafikförsäkring

Begär offert

Lagstadgad trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring. Ägaren eller innehavaren ska teckna trafikförsäkring för ett fordon som används i trafik. Trafikförsäkringen är obligatorisk också när fordonet används på en privat väg, på gårdsplanen, i terrängen och på isen.

Trafikförsäkringen ersätter personskador som inträffat i samband med en trafikskada och egendomsskador som drabbat den oskyldiga parten. Typiska ersättningar är exempelvis ersättning för sjukvårdskostnader för de inblandade parterna och kostnader för reparation av den andra partens fordon.

Det är nu verkligen enkelt att flytta över trafikförsäkringen från ett annat försäkringsbolag till If. Du behöver inte göra en ny registrering på besiktningsstället eller betala den registreringsavgift på 11,20 € som tidigare debiterats för registeranmälan. Det räcker med att du kontaktar vår telefontjänst eller din kontaktperson, som ger dig anvisningar för hur du ska gå till väga.

Ta din trafikförsäkring från If. Vi berättar också för dig i vilka situationer du av en eller annan orsak inte behöver någon trafikförsäkring.

Läs också om Ifs försäkringspaket för företagsfordon.