Sjukvårdsförsäkring
för anställda

Begär offert

Sjukvård i sjukvårdstjänsten Telefon Plus 

TelefonPlus-försäkringen lämpar sig för försäkringstagare som vill att ersättningsansökan görs smidigt i samband med läkarbesöket. Om arbetstagaren insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall, ringer han eller hon upp sjukvårdstjänsten Terveystalo If, telefon 010 514 8060. Under samtalet bokar mottagningssköterskan läkartiden och fyller i ersättningsansökan. I samband med läkarbesöket kontrollerar och undertecknar arbetstagaren den förhandsifyllda ersättningsansökan och betalar självrisken på 30 euro/besök. If och vårdinrättningen sköter dokumenttrafiken. Arbetstagaren söker med InternetPlus-skadeanmälan ersättning för de läkemedel som han eller hon betalat.

Sjukvårdstjänsten Terveystalo If har öppet må–to kl. 7.30–17.00 och fr kl. 7.30–16.00. När telefontjänsten har stängt eller om arbetstagaren önskar anlita någon annan vårdinrättning utöver Terveystalo, kan han eller hon uppsöka valfri läkare, och söka ersättning för vårdkostnaderna med InternetPlus-skadeanmälan.

Prisexempel:

En TelefonPlus-försäkring, där vårdkostnadsbeloppet är 50 000 euro och självrisken 30 euro, kostar för en 35-årig kvinna i genomsnitt 296 euro om året. Motsvarande skydd för en 27-årig man är i genomsnitt 169 euro om året.

Försäkringen ersätter

  • läkararvoden till följd av sjukdom eller olycksfall, undersökning, vård och läkemedel som ordinerats av läkare samt sjukhusavgifter upp till avtalade försäkringsbelopp
  • självrisken är 30 euro/läkarkonsultation.

Försäkringen ersätter inte

  • kostnader för sedvanliga hälsokontroller eller resekostnader. I försäkringsvillkoren redogörs närmare för dessa och andra begränsningar.

Försäkringen gäller

  • dygnet runt på arbetstid och på fritiden
  • som gruppförsäkring till 68 års ålder och som individuellt skydd till 65 års ålder
  • så länge som anställningen eller företagarverksamheten pågår med beaktande av ovannämnda åldersgränser
  • vid idrott med undantag av licensbelagd föreningsidrott 
  • överallt i världen. Från vårdkostnadsskydden ersätts emellertid endast vård som givits i Finland (vid resor utomlands rekommenderar vi som tilläggsskydd reseförsäkring).​

Fyll i hälsodeklarationen

Hur du förebygger sjukfrånvaro

Anvisningar för Sjukvårdsförsäkringen för anställda

Anvisningarna vid skada varierar beroende på vilken servicemodell du valt för ditt företag.

Enligt HFD är sjukvårdsförsäkringen en skattefri personalförmån

Läs mer om Högsta förvaltningsdomstolens beslut i vårt pressmeddelande (publiserat 1.4.2011)

Anmäl personskada

Gör anmälan om personskada smidigt på nätet.