Sjukvårdsförsäkring
för anställda

Begär offert

Sjukvård via företagshälsovården

FöretagshälsovårdsPlus-försäkringen lämpar sig för sådana försäkringstagare som vill koncentrera de anställdas sjukvård till företagshälsovården. Försäkringen utvidgar företagshälsovården genom att omfatta kostnader för vård av specialistläkare. Försäkringen kan också omfatta läkemedelskostnader.

I denna servicemodell uppsöker arbetstagaren först företagshälsovården. Läkaren ger vid behov en remiss till specialistläkare och -undersökningar. Med remissen får den försäkrade avgiftsfri vård utan avdrag för självrisk. If och Mehiläinen sköter sinsemellan dokumenttrafiken. Om arbetsgivaren har valt läkemedelsskydd till försäkringen, söker arbetstagaren med InternetPlus-skadeanmälan ersättning för de läkemedel som han betalat.

FöretagshälsovårdsPlus är en gruppförsäkring och försäkringens pris fastställs utifrån ålders- och könsfördelningen i den försäkrade gruppen. FöretagshälsovårdsPlus kan väljas av företag som har avtal om företagshälsovård med en samarbetspartner inom Ifs sjukvårdsnätverk.

Försäkringen ersätter

  • på remiss av företagsläkaren undersökningar och vårdåtgärder av specialistläkare, inklusive t.ex. magnetröntgen och operationer
  • läkemedel, om arbetsgivaren också har valt läkemedelsskydd
  • ovan nämnda vårdkostnader samt sjukhusavgifter upp till avtalat försäkringsbelopp.

Försäkringen ersätter inte

  • kostnader för sedvanliga hälsokontroller eller resekostnader. I försäkringsvillkoren redogörs närmare för dessa och andra begränsningar.

Försäkringen gäller

  • dygnet runt på arbetet och fritiden (för vård krävs emellertid alltid remiss av företagsläkaren)
  • upp till 68 års ålder
  • så länge som anställningen pågår med beaktande av ovannämnda åldersgräns
  • vid idrott med undantag av licensbelagd föreningsidrott.

Vid resor utomlands rekommenderar vi som tilläggsskydd reseförsäkring.

Fyll i hälsodeklarationen

Hur du förebygger sjukfrånvaro

Anvisningar för Sjukvårdsförsäkringen för anställda

Anvisningarna vid skada varierar beroende på vilken servicemodell du valt för ditt företag.

Enligt HFD är sjukvårdsförsäkringen en skattefri personalförmån

Läs mer om Högsta förvaltningsdomstolens beslut i vårt pressmeddelande (publiserat 1.4.2011)

Anmäl personskada

Gör anmälan om personskada smidigt på nätet.