Sjukvårdsförsäkring
för anställda

Begär offert

Ta en sjukvårdsförsäkring för säkerhets skull

If Sjukvårdsförsäkring för anställda förhindrar inte dig eller dina anställda från att insjukna, men den kan förkorta väntetiden på vård och påskynda återgången till arbetet. Till försäkringen kan fogas tilläggsskydd också i händelse av arbetsoförmåga, bestående men och dödsfall.

Försäkrade kan vara

 • företagaren eller en namngiven anställd (individuell försäkring)
 • hela personalen eller en bestämd persongrupp (gruppförsäkring, minst 10 personer).

Välj bland våra tre servicemodeller för vårdkostnadsskyddet det lämpligaste alternativet

 • InternetPlus
 • TelefonPlus
 • FöretagshälsovårdsPlus

Av tabellen framgår vad som ingår i de olika alternativen.

x = egenskap eller ersättning som ingår i försäkringen

  InternetPlus TelefonPlus Företagshälso-
vårdsPlus
individuell
försäkring 
x x  
gruppförsäkring
(minst 10 försäkrade)
x x x
vård av allmän-
läkare
x x enligt avtalet om företagshälsovård
vård av specialistläkare x x x
operationer x x x
sjukvård utan remiss av företagsläkare x x  
läkemedel x x valfri
dagavgift på sjukhus x* x* x*
självrisk 30 euro/besök 30 euro/besök ingen självrisk
*i den individuella försäkringen dock högst 34,80 euro/dygn.

Fördelar för arbetsgivaren:

 • personalförmån, som motiverar och engagerar personalen
 • förbättrar företagsbilden
 • en tilläggsförmån vid rekryteringen av nya anställda
 • kostnaderna är lätta att budgetera
 • kostnadsbesparingar bl.a. i form av minskad sjukfrånvaro
 • försäkringspremierna är i regel avdragsgilla i beskattningen
 • försäkringen är lätt att ta – i gruppförsäkringen behövs inga hälsodeklarationer.

Fördelar för arbetstagarna:

 • snabb och högklassig sjukvård
 • snabbare återställd arbetsförmåga > ekonomisk trygghet
 • lätt att söka ersättning
 • konkret tilläggsförmån.

Fyll i hälsodeklarationen

Hur du förebygger sjukfrånvaro

Anvisningar för Sjukvårdsförsäkringen för anställda

Anvisningarna vid skada varierar beroende på vilken servicemodell du valt för ditt företag.

Enligt HFD är sjukvårdsförsäkringen en skattefri personalförmån

Läs mer om Högsta förvaltningsdomstolens beslut i vårt pressmeddelande (publiserat 1.4.2011)

Anmäl personskada

Gör anmälan om personskada smidigt på nätet.