Reseförsäkringar

Begär offert

Reseförsäkringar behövs överallt

 Med en reseförsäkring säkerställer du att dina resande anställda får högklassig vård i händelse av att de insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall under resan. Reseförsäkringen ersätter också

  • hemtransport av den försäkrade till följd av sjukdom eller olycksfall
  • annullering av resa eller
  • avbrott i resa.

Andra personförsäkringar eller bilaterala överenskommelser om social trygghet räcker inte till för att garantera ett tillräckligt skydd för resenärer.

I tabellen nedan ser du våra reseförsäkringsalternativ. Välj de lösningar som lämpar sig för ditt företag. Företaget kan vid behov ta reseförsäkringen också som tidsbestämd eller för en bestämd resa.

  Personlig
reseförsäkring
Tjänsterese-
försäkring 
Kommenderings-
reseförsäkring
Försäkrad enskild person personalen eller personal-
grupper
utsända personer, vid behov också deras familje-medlemmar
​Gäller (tid) ​på arbets- och fritidsresor som varar högst 45 dygn ​på arbets- och tjänsteresor enligt anmälda resedagar ​den tid som utlandsplaceringen har uppgetts pågå
Gäller utomlands eller i hela världen utomlands, överallt i världen eller i hemlandet i stationeringslandet och på resor som görs därifrån

Anmäl personskada

Gör anmälan om personskada smidigt på nätet.