Olycksfallsförsäkring
för företagare

Begär offert

Ta Olycksfallsförsäkring för företagare, för säkerhets skull

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar inte enskilda näringsidkare, deras familjemedlemmar som deltar i arbetet och inte heller företagens ägare, bolagsmän och delägare, vars bestämmanderätt i företaget är mer än 50 %.

Ovan nämnda företagare och ägare kan emellertid försäkra sig själva med ett skydd som motsvarar den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, Olycksfallsförsäkringen för företagare.

Utöver arbetsolycksfall och yrkessjukdomar omfattar Olycksfallsförsäkringen för företagare också olycksfall som inträffar på fritiden. Motsvarande försäkring kan också tas enbart för arbetstid. Ersättningarna fastställs med stöd av lagstiftningen om olycksfallsförsäkring och försäkringsvillkoren.

Företagaren själv är den viktigaste resursen i sitt företag

Visste du, att över 90 % av fallen av kortvarig frånvaro inte beror på olycksfall utan på sjukdomar. Därför lönar det sig för företagaren att komplettera sitt försäkringsskydd med en Sjukvårdsförsäkring, som ger möjlighet att snabbt få vård och påskyndar återgången till arbetet.

Hur du förebygger arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Varje år inträffar det cirka 120 000 olycksfall eller fall av yrkessjukdomar i Finland. Hur många av dem inträffar i ditt företag?

Hur du förebygger fritidsolycksfall

Visste du att det i Finland inträffar 774 000 olycksfall i hemmet och på fritiden?

Anmäl personskada

Gör anmälan om personskada smidigt på nätet.